1991.-1994. godine

(voditeljica Glazbenog centra Sveučilišta Zvjezdana Antoš)

Želimir Puškarić, Hrvojka Mihanović-Salopek
Rahilka Burzevska, Miloš Lalošević
Jakša Zlatar
Jadranka Gašparović, Miroslava Gera
Rahilka Burzevska, Veljko Glodić
Katarina Krpan
Mladen Hausler, Stjepan Radić
Radovan Lorković, Fred Došek
Miloš Lalošević
Neven Belamarić, Darko Domitrović
Ksenija Kos
Fred Došek
Zagrebački kvartet
Trio Egmont
Inge Heinl, Hrid Matić, Dalibor Paulik
Nada Ruždjak, Hrvojka Mihanović-Salopek
Martin Jordan, Katarina Krpan
Zagrebački komorni trio
Krešimir Has
Branka Aždajić
Rahilka Burzevska, Želimir Puškarić, Fred Došek
Ida Gamulin