1995. godina

  • Vladimir Krpan (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 13. svibnja, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Fred Došek (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 10. lipnja, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Želimir Puškarić, Hrvojka Mihanović-Salopek (iz ciklusa Orgulje Heferer), 2. srpnja, župna crkva Marije Božje Remetske
  • Klasja Modrušan, Kristina Beck-Kukavčić, Jasna Šumak-Picek (iz ciklusa Orgulje Heferer), 3. rujna, župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije, Čučerje
  • Jelena Car, 7. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Branko Sepčić, (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 14. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Sretna Meštrović (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 11. studenoga, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Ksenija Kos (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 16. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Branka Beretovac, Hrvojka Mihanović-Salopek, 21. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava