1996. godina

  • Ida Gamulin, Goran Končar (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 10. veljače, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Zagrebački operni studio (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 9. ožujka, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Klasja Modrušan, Kristina Beck-Kukavčić, Jasna Šumak-Picek, 29. ožujka, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Zagrebački puhački trio (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 18. svibnja, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Krešimir Marmilić, Silvana Čuljak (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 18. lipnja, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Želimir Puškarić, Vladimir Krpan, Mirko Švec (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 5. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Petra Gilming (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 26. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Zagrebački kvartet (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 16. studenoga, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Trio Orlando (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 7. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Branka Beretovac, Želimir Puškarić, Fred Došek i Mirko Švec (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 21. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava