1997. godina

  • Rahilka Burzevska, Fred Došek (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 25. siječnja, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Ida Gamulin plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava, 1. ožujka, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Branka Beretovac, Hrvojka Mihanović-Salopek i Komorni teatar klasike (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 22. ožujka, dvorana u Cerskoj 1
  • Mira Vlahović, Miroslav Salopek (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 26. travnja, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Zarija Alajbeg (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 7. lipnja, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Silvano Kuzmin, Jakša Zlatar (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 25. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Hrid Matić, Zoran Jašek, 16. studenoga, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Trio Orlando, (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 6. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
  • Aida Vidović-Krilanović, Želimir Puškarić, Marin Dujmić, Gorana Vidnjević, Dora Kuzmin i Milo Krilanović (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 20. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava