1998. godina

 • Vladimir Krpan (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 17. siječnja, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
 • Vjeruj u ljubav – Ljerka Vladović, Ranko Belić, Davor Lahnit (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 14. veljače, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
 • Stefano Bet (Italija) (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 28. veljače, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
 • Aida Vidović-Krilanović, Fred Došek (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 4. travnja, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
 • Katarina Krpan (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 25. travnja, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
 • Estera Pilj-Varljen, Hrvojka Mihanović-Salopek, 14. svibnja, župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije, Čučerje
 • Dragoslav Milošević, Danijela Dorčić, Vlatka Glasnović, Igor Grgurić, 6. lipnja, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
 • Ida Gamulin, Zagrebački kvartet, 26. rujna, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
 • Ljiljana Labazan, Neven Mrzlečki, Željko Grofelnik, Ljerka Vladović, Ivana Novačić, Barbara Othman (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 31. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
 • Zagrebački puhački kvintet (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 5. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava
 • Branka Beretovac, Hrvojka Mihanović-Salopek (stručno vodstvo mr. A. Celio-Cega), 20. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra Dubrava