1999. godina

 • Vlasta Gyura (stručno vodstvo mr. A. Celio Cega), 23. siječnja, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Berislav Puškarić, Mario Čopor (stručno vodstvo mr. A. Celio Cega), 20. veljače, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Branka Beretovac, Hrvojka Mihanović-Salopek (stručno vodstvo mr. A. Celio Cega), 28. ožujka, dvorana u Cerskoj 1
 • Aida Vidović Krilanović, Milo Krilanović, Vjenceslav Križ, 24. travnja, plesna dvorana Kulturnog centra
 • SKUD I. G. Kovačić, 30. travnja, dvorana u Cerskoj 1
 • Ana Vidović, Silvije Vidović, 15. svibnja, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Estera Pilj-Varljen, Hrvojka Mihanović-Salopek, 24. rujna, crkva Blažene djevice Marije, Granešina
 • Silvano Kuzmin, Jakša Zlatar (stručno vodstvo mr. A. Celio Cega), 23. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Zagrebački kvartet (stručno vodstvo mr. A. Celio Cega), 13. studenoga, Cerska 1
 • Ljijlana Lazban, Mira Šimatović (stručno vodstvo mr. A. Celio Cega), 27. studenoga, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Branka Beretovec, Hrvojka Mihanović-Salopek (stručno vodstvo mr. A. Celio Cega), 18. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra