2000. godina

 • Mimi Marjanović Gonski, Žorž Draušnik, Yoko Kogo, 18. ožujka, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Ivana Novačić, Eva Kirchmayer-Bilić, 1. travnja, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Ansambl za ranu glazbu Minstrel, 15. travnja, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Dubravka Krušelj, Mario Perestegi, 30. travnja, crkva Blažene djevice Marije, Granešina
 • Gudački kvartet Sebasrian, 20. svibnja, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Nina Ferić, 17. lipnja, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Estera Pilj-Varljen, Hrvojka Mihanović-Salopek, 13. srpnja, crkva Svetog Stjepana, Dobrinj
 • Branko Mihanović, Mario Penzar, 20. srpnja, crkva Svetog Stjepana, Dobrinj
 • Aida Vidović Krilanović, Milo Krilanović, Fred Došek, 21. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Roberta Glavaš, Igor Grgurić, 11. srudenoga, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Ljubomir Gašparović, 2. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Dubravka Krušelj, Mario Perestegi, 23. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra