2001. godina

 • Renata Penezić, Zarija Alajbeg Galuf, 17. veljače, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Zagrebački kvartet, 17. ožujka, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Aida Vidović Krilanović, Fred Došek (stručno vodstvo mr. A. Celio Cega), 7. travnja, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Eugen Bruči, 12. svibnja, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Mario Perestegi, 17. lipnja, crkva Blažene djevice Marije, Granešina
 • Večer francuske šansone – Nada Vrkljan Križić, Ivan Ivica Percl, Saša Kabiljo, 21. lipnja , dvorana u Cerskoj 1
 • Dubravka Krušelj, Mario Perestegi, 21. srpnja, crkva Svetog Stjepana, Dobrinj
 • Dani Bošnjak, Mario Penzar, 4. kolovoza, crkva Svetog Stjepana, Dobrinj
 • Katarina Krpan, 29. rujna, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Amela Priganica, Ivana Novačić, Mario Čopor, 7. listopada, župna crkva Pohoda blažene djevice Marije, Čučerje
 • Trio Egmont, 27. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Sjećanje na Dobrišu Cesarića – Ivan Ivica Percl, 8. studenoga , Galerija Vladimir Filakovac
 • Jakša Zlatar, Silvano Kuzmin, 17. studenoga, plesna dvorana Kulturnog centra
 • Zašto, o Bože – Ivan Ivica Percl (koncert duhovne šansone), 13. prosinca , Galerija Vladimir Filakovac

Branka Beretovac, Hrvojka Mihanović-Salopek (stručno vodstvo mr. A. Celio Cega), 22. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra