2002. godina

Hinko Haas (Slovenija), 26. siječnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Iva Konjevod, 31. siječnja, Galerija Vladimir Filakovac

Gudački kvartet Cadenza, 2. ožujka, plesna dvorana Kulturnog centra

Dubravka Krušelj, Branka Sekulić, Ivan Turšić, Saša Ivaci, Zbor i orkestar Bl. Augustin Kažotić, dir. Mario Perestegi, 7. travnja, Franjevačka crkva Bezgriješnog začeća Blažene Djevice Marije

Barbara Bego, 4. svibnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Večer francuske šansone – Nada Vrkljan Križić, Kostadinka Velkovska, Vesna Matana, Ivan Ivica Percl9. svibnja , Galerija Vladimir Filakovac

Zagrebački kvartet, 25. svibnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Aida Vidović Krilanović, Marin Dujmić, Božo Letunić, 15. lipnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Ivica Trubić, Emin Armano, 26. srpnja, crkva Svetog Stjepana, Dobrinj

Ana Benić, Kristina Putarek, 9. kolovoza, crkva Svetog Stjepana, Dobrinj

Mira Vlahović, Saša Britvić, 5. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra

Trio Gundula, 26. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra

Gudački kvartet Rucner, 30. studenoga, plesna dvorana Kulturnog centra

Martina Zadro, Zvonko Novosel, Lana Bradić, 21. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra