2004. godina

Višnja Mažuran, 31. siječnja, Galerija Vladimir Filakovac

Kvartet saksofona Donna Lee, 28. veljače, Galerija Vladimir Filakovac

Darija Hreljanović, Marin Zokić, Mario Perestegi, 3. travnja, Galerija Vladimir Filakovac

Nataša i Ante Milić, 22. svibnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Barbara Bego, Arijana Gagliani Marić, Sergej Evseev, 12. lipnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Ante Topić, Zarija Alajbeg Galuf, 9. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra

Ad Gloriam Brass, 20. studenoga, Galerija Vladimir Filakovac

Mira Vlahović, Edmund Borić Andler, 18. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra