2005. godina

Kristina Cvitanić, 22. siječnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Božidar Brajković, Stjepan Mihaljinec, 12. veljače, plesna dvorana Kulturnog centra

Aida Vidović Krilanović, Saša Dejanović, Milo Krilanović, 3. ožujka, Galerija Vladimir Filakovac

Ivan Gržanić, Zoran Šonc, 19. ožujka, Galerija Vladimir Filakovac

Branka Sekulić, Darjana Blaće, 28. svibnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Šime Vulelija, Pavao Mašić, 21. lipnja, župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije, Čučerje

Ljerka Vladović, Željko Grofelnik, Mario Čopor, 1. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra

Ivan Ivica Percl (koncert duhovne glazbe)23. listopada , župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije, Čučerje

Gudački kvartet Cadenza, 12. studenoga, Galerija Vladimir Filakovac

Ivan Ivica Percl (sjećanje na pjesnika Željka Sabola)12. prosinca , dvorana u Cerskoj 1

Ansambl za ranu glazbu Minstrel, 16. prosinca, župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije, Čučerje