2006. godina

Gudački kvartet Malpera, Tvrtko Sarić, 28. siječnja, Galerija Vladimir Filakovac

Davorin Mužinić, 4. ožujka, plesna dvorana Kulturnog centra

Ana Hruškovec, Davor Ljubić, 1. travnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Tamara Franetović-Felbinger, Stjepan Filipić, Mario Penzar, 21. travnja, župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije, Čučerje

Pedro Ribeiro Rodrigues, 14. svibnja, župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije, Čučerje

Mira Vlahović, Gorana Vidnjević Fabijanić, 20. lipnja, župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije, Čučerje

Ansambl Responsorium, 29. rujna, Galerija Vladimir Filakovac

Neven Hrustić, Tereza Balažova, 20. listopada, Galerija Vladimir Filakovac

Marina Pletikosa, Žarko Perišić, 2. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra

Svjetlo božićne noći – božićni koncert ansambla Lado, 15. prosinca, župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije, Čučerje

Ad Gloriam Brass, 18. prosinca, mala dvorana Kulturnog centra