2007. godina

Srđan Depolo, 23. veljače, mala dvorana Kulturnog centra Dubrava

Kristina Cvitanić, 24. veljače, plesna dvorana Kulturnog centra

Trio As bruxas fatais, 2. ožujka, mala dvorana Kulturnog centra Dubrava

Ansambl Das Teatar, 9. ožujka, mala dvorana Kulturnog centra Dubrava

Tereza Gabrić, 16. ožujka, mala dvorana Kulturnog centra Dubrava

Ansambl Bop Syndicate, 23. ožujka, mala dvorana Kulturnog centra Dubrava

Marija Kuhar, Ivana Novačić, Zoran Novačić, 25. ožujka, župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije, Čučerje

Vesna Matana, 30. ožujka, mala dvorana kulturnog centra Dubrava

Božidar Brajković, Stjepan Mihaljinec, 13. travnja, mala dvorana Kulturnog centra Dubrava

Kvartet flauta Syrinx, 14. travnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Stjepan Križan, 20. travnja, mala dvorana Kulturnog centra Dubrava

Vitomir Ivanjek, 27. travnja, mala dvorana Kulturnog centra Dubrava

Đuro Pišpek, 4. svibnja, mala dvorana Kulturnog centra Dubrava

Plesni trio Hausknecht, 11. svibnja, mala dvorana Kulturnog centra Dubrava

Tomislav Goluban & Little Pigeon’s ForHill Blues, 18. svibnja, mala dvorana Kulturnog centra Dubrava

Maja Grgić, Joe Pandur, 25. svibnja, mala dvorana Kulturnog centra Dubrava

Gudački kvartet Cadenza, Marica Kolega, 26. svibnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Bogdan Božinović, 1. lipnja, mala dvorana Kulturnog centra Dubrava

Vedrana Zrnić, Bojan Pogrmilović, Lana Bradić, 20. lipnja, župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije, Čučerje

Nina Kobler, Sanda Majurec Zanata, 25. srpnja, crkva Svetog Antuna, Dobrinj

Đuro Tikvica, 29. rujna, plesna dvorana Kulturnog centra

Renata Penezić, Zarija Alajbeg Galuf, 13. listopada, plesna dvorana kulturnog centra

Damir Poša, 24. listopada, mala dvorana Kulturnog centra Dubrava

Puhački kvintet Simply brass, 21. studenoga, mala dvorana Kulturnog centra Dubrava

Acco duo (Ivana Levak Vaupotić, Miran Vaupotić), 1. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra

Dixieland band Čakovec, 5. prosinca, mala dvorana Kulturnog centra Dubrava

Nina Kobler, Sanda Majurec Zanata, 21. prosinca, Galerija Vladimir Filakovac