2008. godina

Krešimir Marmilić, Matija Štajcar, 9. veljače, plesna dvorana Kulturnog centra

Kostadinka Velkovski, Zvonko Presečki, 29. veljače, mala dvorana Kulturnog centra

Međimurski zdenci, Laci Varga, Marko Žerjav,  7. ožujka, mala dvorana Kulturnog centra

Lidija Orešković Dvorski, Pavao Mašić, 26. ožujka, župna crkva Pohoda blažene Djevice Marije u Čučerju

Valerija Nikolovska, Viktor Lipić, 4. travnja, mala dvorana Kulturnog centra

Mirta Pleteršek Blašković, Bruno Blašković, 26. travnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Večer kajkavskih popevki, Elvira Voća, Miroslav Živković, Stjepan Mihaljinec, 9. svibnja, mala dvorana Kulturnog centra

Trio Osor (Renata Penezić, Petar Kovačić, Zarija Alajbeg Galuf), 31. svibnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Monika Cerovčec, Pavao Mašić, 22. lipnja, župna crkva Pohoda blažene Djevice Marije u Čučerju

Neven Hrustić, 27. rujna, plesna dvorana Kulturnog centra

Trio Calvados (Nenad Šilobod, Jurica Štelma, Ervin Palanović), 18. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra

Astrid Kuljanić, Elvis Penava, 24. listopada, mala dvorana Kulturnog centra

Lela i Joe Kaplowitz, 21. studenoga, mala dvorana Kulturnog centra

Dunja Knebl, 12. prosinca, mala dvorana Kulturnog centra

Vedrana Zrnić, Bojan Pogrmilović, Lana Bradić, 20. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra