2011. godina

Ratko Vojtek, 22. siječnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Puhački kvintet Simply Brass, 25. veljače, mala dvorana Kulturnog centra

Mira Vlahović, Domagoj Jugović, 28. ožujka, župna crkva Pohoda BDM u Čučerju

Sabrina Zelić, 2. travnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Vedrana Zrnić, Lana Bradić, 5. svibnja, župna crkva Pohoda BDM u Čučerju

Once in a Lifetime, Tereza Gabrić, 13. svibnja, mala dvorana Kulturnog centra

Maja Mejovšek Haluza, Petar Haluza, Ivan Pernicki, 12. lipnja, župna crkva Pohoda BDM u Čučerju

Aida Vidović Krilanović, Milo Krilanović, 20. lipnja, Knittelfeld (Austrija)

Trio Bersa (Delio Malpera, Dubravka Jančić, Danijela Petrić), 1. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra

Tomislav Goluban&Little Pigeon’s ForHill Blues, 18. studenoga, mala dvorana Kulturnog centra

Trio Osor (Renata Penezić, Petar Kovačić, Zarija Alajbeg Galuf), 26. studenoga 2011, plesna dvorana Kulturnog centra

Duet Blank (Adriana Božić, Alen Bigač), 16. prosinca, mala dvorana Kulturnog centra