2012. godina

Koncert tradicionalne iranske glazbe, Seyed Mansour Daryabari, santur, Adel Tajik, tombak, 6. veljače, mala dvorana Kulturnog centra

Klavirski trio Dubrovnik, Aida Vidović Krilanović, 18. veljače, plesna dvorana Kulturnog centra

Maria Mikulić Štimac, 10. ožujka, plesna dvorana Kulturnog centra

Stjepan Križan, 16. ožujka, mala dvorana Kulturnog centra

Ana Karuza Lovrić, Božimir Lovrić, Robert Jakica, 15. travnja, župna crkva Pohoda BDM, Čučerje

Damir Poša, Zdenko Jurić, 20. travnja, mala dvorana Kulturnog centra

Bruno Crnečki trio (Bruno Crnečki, Igor Horvat, Hrvoje Kosovec), 11. svibnja, mala dvorana Kulturnog centra

Milko Pravdić, Maja Bakrač, 19. svibnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Katja Markotić, Krešimir Marmilić, Elitabeta Zalović, 21. lipnja, župna crkva Pohoda BDM, Čučerje

Gorana Biondić, Petar Haluza, Ivan Pernicki, 30. srpnja, crkva Uzvišenja sv. Križa, Okrug Gornji, Čiovo

AccoDuo (Ivana Levak Vaupotić i Miran Vaupotić), 29. rujna, plesna dvorana Kulturnog centra

Zagrebački solisti – Glazba u mom kvartu (edukativni koncerti za škole), 17. listopada, dvorana u Cerskoj 1

Neven Hrustić, 26. listopada, mala dvorana Kulturnog centra

Soli, tutti in 6, Maja Bakrač, Goran Bakrač, Dora Kuzmin Maković, Krešimir Bedek, Nikola Fabijanić, Krešimir Petar Pustički, 10. studenoga, plesna dvorana Kulturnog centra

Kajtebriga kvartet (Hana Hegedušić, Petar Eldan, Aleksandar Vešić, Gordan Perši), 23. studenoga, mala dvorana Kulturnog centra

Neda Martić, Željka Martić, Andreja Jurić, božićni koncert, 22. prosinca, plesna dvorana Kulturnog centra