2013. godina

Nera Gojanović Kljajić, Gordana Pavić, 2. veljače, plesna dvorana Kulturnog centra

Srđan Depolo, 1. ožujka, mala dvorana Kulturnog centra

Hrvojka Mihanović-Salopek, Nedjeljka Salopek, 15. ožujka, mala dvorana Kulturnog centra

Franka Meštrović, 23.  ožujka, plesna dvorana Kulturnog centra

Ivana Novačić, Zoran Novačić, 7. travnja, župna crkva Pohoda BDM u Čučerju

Ibrica Jusić, 12. travnja, mala dvorana Kulturnog centra

Pavel Kandrusevich, Maria Mikulić Štimac, 27. travnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Željko Vlahović, 11. svibnja, plesna dvorana Kulturnog centra

“Priča o sloniću Babaru”, Danijela Petrić, Zdenko NiessnerGlazba u mom kvartu  (edukativni koncerti za škole),
13. svibnja, dvorana u Cerskoj

Jazz kvartet “Gruber&prijatelji” (Karlo Franić, Marijan Gruber, Marcel Lino Dević, Boris Beštak), 17. svibnja, mala dvorana Kulturnog centra

Ana Karuza Lovrić, Božimir Lovrić, Ivan Pernicki, 25. svibnja, Knittelfeld (Austrija)

Ljiljana Labazan, Ana Kralj, Marijana Komljenović, 20. lipnja, župna crkva Pohoda BDM u Čučerju

Ante Krpan, Ivan Pernicki, 5. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra

Hrvoje Vranko, 25. listopada, mala dvorana Kulturnog centra

Zagrebački kvartetGlazba u mom kvartu, 30. listopada, dvorana u Cerskoj

Hrvoje Pintarić, Tamara Jurkić Sviben, 16. studenoga, plesna dvorana Kulturnog centra

Ansambl za ranu glazbu Minstrel - Glazba u mom kvartu, 27. studenoga, Cerska 1

Dunja Knebl i etnosastav “Kololira” (Hrvoje Ban, Danijel Maoduš i Martin Turšić), 29. studenoga, mala dvorana Kulturnog centra

Ansambl za ranu glazbu Minstrel, božićni koncert, 20. prosinca, predvorje male dvorane Kulturnog centra