2016. godina

Antun Ivić, Petra Šket, 5. ožujka, plesna dvorana Kulturnog centra

Mima Karaula, Vedrana Zrnić, Željka Spinčić Bunčić, 13. ožujka, župna crkva Pohoda BDM u Čučerju

Petra Gilming, Sho Akamatsu, Branimir Pustički, 2. travnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Wilbur’s Traveling Band (Stjepan Križan, Dražen Radinović, Željko Jakopović, Predrag Bobić), 22. travnja, mala dvorana Kulturnog centra

“Gusle moje električne”, Željko Vukmirica, Valent Samardžija – Glazba u mom kvartu, 4. svibnja, dvorana u Cerskoj 1

Zagrebački kvartet (Marin Maras, Davor Philips, Hrvoje Philips, Martin Jordan), 21. svibnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Edmund Borić Andler, 5. lipnja, župna crkva Pohoda BDM u Čučerju

Polaznici opernog seminara “Canto”, 6. srpnja, mala dvorana Kulturnog centra

Milan Hibšer, 18. rujna, župna crkva Pohoda BDM u Čučerju

Ninoslav Plantak, Neven Hrustić, 1. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra

Barbara Bego, David Topić, 22. listopada, plesna dvorana Kulturnog centra

Crtić MeDo, Glazba u mom kvartu, 28. listopada, dvorana u Cerskoj 1

Dunja Knebl & prijatelji (Hrvoje Ban, Danijel Maoduš, Hrvoje Sudar), 18. studenoga, mala dvorana Kulturnog centra

Slonić Babar i Djed Božićnjak (Zdenko Niessner i Ljudmila Šumarova), Glazba u mom kvartu, 12. prosinca, dvorana u Cerskoj 1

Ansambl Crisóstomo (Krešimir Marmilić, Biserka Krčelić, Nina Kobler, Matija Štajcar), 16. prosinca, predvorje male dvorane Kulturnog centra