2017. godina

Glazbena tribina Hrvatsko-austrijske glazbene spone – od Josepha Haydna do Paule von Preradović, 17. veljače, mala dvoarana Kulturnog centra

predavačica Marijana Pintar, plesači Iva Šolčić i Branko Banković

Podium Brass kvintet (Marko Bobičanec, Hrvoje Pintarić, Danijel Požgaj, Ivan Mučić, Dario Teskera), 3. ožujka, mala dvorana Kulturnog centra

Kvartet Sorkočević (Đive Kušelj-Franetović, Nena Ćorak, Slobodan Begić, Denis Ajduković), 18. ožujka, plesna dvorana Kulturnog centra

Antun Ivić, 25. ožujka, plesna dvorana Kulturnog centra

Gudački kvartet Sebastian – Glazba u mom kvartu, 28. ožujka, dvorana u Cerskoj 1

Aleksandra Todorović, Ivana Novačić, Florian Tavić, Zoran Novačić, 2. travnja, župna crkva Pohoda BDM u Čučerju

Harmonikaški orkestar HGGD Sloga, dirigent Mladen Landau, 5. svibnja, predvorje male dvorane Kulturnog centra

Sabrina Zelić, 13. svibnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Orguljaški duo Quattro obbligato (Elizabeta Zalović, Mirta Kudrna),  4. lipnja, župna crkva Pohoda BDM u Čučerju

San lipanjske noći, Nikolina Komljenović, performans na svili, Mandolinski kvartet Idillio

(Stela Ivanišević, Maksimilijan Borić, Ivana Kenk Kalebić, Dea Škorić), uz plesne minijature

Mee-Marije Glasnović i Eleonore- Magdalene Vrdoljak, 11. lipnja, Grad mladih Granešina

Polaznici međunarodnog opernog seminara Canto, 6. srpnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Katarina Javora, 17. rujna, župna crkva Pohoda BDM u Čučerju