2017. godina

Glazbena tribina Hrvatsko-austrijske glazbene spone – od Josepha Haydna do Paule von Preradović, 17. veljače, mala dvoarana Kulturnog centra

predavačica Marijana Pintar, plesači Iva Šolčić i Branko Banković

Podium Brass kvintet (Marko Bobičanec, Hrvoje Pintarić, Danijel Požgaj, Ivan Mučić, Dario Teskera), 3. ožujka, mala dvorana Kulturnog centra

Kvartet Sorkočević (Đive Kušelj-Franetović, Nena Ćorak, Slobodan Begić, Denis Ajduković), 18. ožujka, plesna dvorana Kulturnog centra

Antun Ivić, 25. ožujka, plesna dvorana Kulturnog centra

Gudački kvartet Sebastian – Glazba u mom kvartu, 28. ožujka, dvorana u Cerskoj 1

Aleksandra Todorović, Ivana Novačić, Florian Tavić, Zoran Novačić, 2. travnja, župna crkva Pohoda BDM u Čučerju

Harmonikaški orkestar HGGD Sloga, dirigent Mladen Landau, 5. svibnja, predvorje male dvorane Kulturnog centra

Sabrina Zelić, 13. svibnja, plesna dvorana Kulturnog centra