2018. godina

Aida Vidović Krilanović, Milo Krilanović, Zrinka Ivančić Cikojević, 24. veljače, plesna dvorana Kulturnog centra

Lidija Bajuk, 23. ožujka, mala dvorana Kulturnog centra

Dario Teskera, Mario Perestegi, 8. travnja, župna crkva Pohoda BDM u Čučerju

Martina Klarić, Nera Gojanović, Gordana Pavić, 21. travnja, plesna dvorana Kulturnog centra