2018. godina

Aida Vidović Krilanović, Milo Krilanović, Zrinka Ivančić Cikojević, 24. veljače, plesna dvorana Kulturnog centra

Lidija Bajuk, 23. ožujka, mala dvorana Kulturnog centra

Dario Teskera, Mario Perestegi, 8. travnja, župna crkva Pohoda BDM u Čučerju

Martina Klarić, Nera Gojanović, Gordana Pavić, 21. travnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Harmonikaški orkestar HGGD Sloga, dirigent Mladen Landau, 4. svibnja, predvorje male dvorane Kulturnog centra

Marin Limić, 12. svibnja, plesna dvorana Kulturnog centra

Mario Penzar, 10. lipnja, župna crkva Pohoda BDM u Čučerju

Arijana Gigliani Philipp, Bruno Philipp, Ivan Batoš, 29. rujna, plesna dvorana Kulturnog centra

Zrinka Posavec, Kristina Bjelopavlović Cesar, Borna Šercar,  12. listopada, mala dvorana Kulturnog centra

Vedran Kocelj, Krešimir Starčević, 10. studenoga, plesna dvorana Kulturnog centra

KajTeBriga (H. Hegedušić, P. Eldan, G. Perši, A. Vešić, S. Muškinja), 23. studenoga, mala dvorana Kulturnog centra

Glazbena tribina Dvije Alme-dramatične sudbine dviju žena, predavačica Marijana Pintar, 14. prosinca, mala dvorana Kulturnog centra

Mima Karaula, Kristina Anđelka Dopar, Davor Ljubić,  21. prosinca, predvorje male dvorane Kulturnog centra