Raspored MŠPU

RASPORED MALE ŠKOLE PRIMIJENJENE UMJETNOSTI  2009./2010.

PONEDJELJAK

19.15 - 21.30 h - grupa B (djeca od 9 do 11 godina) , voditeljica Janja Jukić

1. Tonka Sušec
2. Marija Radoš
3. Sara Radoš
4. Leona Matejka
5. Sonja Vajdić
6. Paula Meštrović
7. Danijel Nekić
8. Neva Kraft Softić 

UTORAK

19.15 – 21.30 h – grupa A (djeca od 12 do 14 godina), voditeljica Mirjana Kranželić

GRUPA U PRIPREMI
 

ČETVRTAK

17.30 – 19.00 h – predškolska djeca, voditeljica Janja Jukić

1. Josip Novak
2. Klara Krišto
3. Ivana Roubin
4. Julijana Marjanovića
5. Mihej Ivančan
6. Hrvoje Ivan Dodig


                                                                                               
19.15 – 21.30 h – grupa C (djeca od 6 do 8 godina), voditeljica Mirjana Kranželić

GRUPA U PRIPREMI