Izložba polaznika tečajeva 2006

IZLOŽBA POLAZNIKA TEČAJEVA

12. 6. – 15. 6. 2006.
.

Crtanje i slikanje

Voditeljica: Diana Sokolić

1. Đurđica Kiš
2. Vlasta Dulava
3. Bernard Marić
4. Andrea Španički
5. Vera Kovač
6. Marija ćužić
7. Timoti Lehn
8. Vjekoslav Skoko
9. Nikolina Trempetić
10. Iva Ukić
11. Ana Sunek
12. Doria Topić
13. Ela Matešić
14. Matea Dremel
15. Monika čepek
16. Domagoj Slovinac
17. Vesna Jurkovac
18. Marko Gabud
19. Monika Lukić
20. Monika Magdić

.
Keramika

Voditeljica: Diana Sokolić

1. Nada Gjivoje
2. Dubravka Arambašić
3. Ljerka Piški
4. Vlatkica Prpić
5. Zlata Fištrek
6. Romana Milinović
7. Tatiana Loborec
8. Jasna Romich Jurički
9. Biserka Žvorc
10. Branka Petrić Orešić
11. Mirjana Kranželić
12. Hajdi Flaschar
13. Lorena Matić
14. Slavica Krmić
15. Vlasta Ježić
16. Vlasta Pastuović
17. Dora Jurički
18. Vera Kovač

.
Mala škola primijenjene umjetnosti

Voditelji: Valentina Ježek, Marija Čukman, Ivana Popovac, Tanja Stopić i Jasmina Kosanović

1. Toma Budimir
2. Ante Budimir
3. Ana Gale
4. Julijana Pilaš
5. Tadeja Lažeta
6. Mirta Lažeta
7. Mia Bedić
8. Karla Gale
9. Laura Korač
10. Ivan Korač
11. Viktorija Zorić
12. Dora Lukačin
13. Loni Likar
14. Laura Mijić
15. Matea Jurić
16. David Damjanović
17. Šimun Damjanović
18. Reanto Cafuk
19. Anna Šagadin
20. Lucija Todorić
21. Izabela Ristić
22. Ivana Pinek
23. Maja Jermol
24. Lorena Hmelaš
25. Josipa Todorić
26. Magdalena Vlajčić
27. Dora Jurić
28. Melavia Ivanek
29. Karlo Belko
30. Dijana Buzjak
31. Dora Damjanović
32. Anja Ježić
33. Lucija Peti
34. Margarita Petković
35. Zrinka Sever
36. Sara Vrabac
37. Nika Parlov
38. Lea Peti
39. Petra Hrga
40. Filipa Hrga
41. Antun Zvonimir Kovač
42. Valentina Lier
43. Roberta Grobenski
44. Patricija Krpan
45. Barbara Kačar
46. Lovro Klepac
47. Edward Cindrić
48. Tina Marjanica
49. Kristina Blagušević
50. Ema Čaušić
51. Ana Rendulić
52. Laura List
53. Mirna Klaić
54. Patricia Gale
55. Dora Krznarić
.

Modno dizajniranje tekstila i odjeće

Voditeljica: Lidija Fištrek

1. Vanja Đanić
2. Matea Kondža
3. Iva Palić
.

Hrvatsko narodno rukotvorstvo

1. Vesna Pavlović
2. Veronika Filipec
3. Ivanka Ban
4. Nada Biberović
5. Katica Jambrović
6. Marija Gredelj
7. Ljerka Domić
8. Marina Horvatić
9. Katica Fošner
10. Dubravka Auguštin
11. Evica Lojzer
12. Jasminka Gornik
13. Zlata Lisica
14. Igor Beroš
15. Zora Topić
16. Katica Fuček
17. Ružica Vlahović
18. Tihana Dragozet
19. Vesna Horvatić
20. Mladena Ljuca
21. Vesna Primorac
22. Maja Lepur
23. Ana Vuco
.

Izrada etnonakita

1. Dubravka Auguštin
2. Vesna Horvatić
3. Maja Lepur
4. Vesna Primorac
5. Đurđa Cecelja
6. Vinka Mareković
7. Maja Mrak
8. Gordana Novosel
9. Jasenka Jakuš
10. Mladenka Albl
11. Vjekoslava Špoljar-Kurek
12. Verica Kovač
13. Davorka Jurić
14. Nevenka Horvat
15. Katica Praljević
16. Nina Novosel
17. Gordana Novosel
18. Ilija Bikić
19. Veronika Filipec
20. Ljiljana Stojević
21. Marija Gredelj

.


(iz knjige dojmova)