Robert Zdarilek 2004

ROBERT ZDARILEK

Brodovi –  27. 9. – 16. 10. 2004.

Argonaut naših dana – Uz ciklus Brodovi Roberta Zdarileka

Već je rečeno da Robert Zdarilek pripada krugu nekonvencionalnih kipara. Naime, autor je jedan od onih koji su osamdesetih godina – pod zavodljivim egoidom postmoderne – tragali za novim mogućnostima plastičnog izražavanja što su od materijala različita podrijetla i namjene stvarali neočekivane sklopove. Ta i takva autorska osebujnost pomaknula je zatečene granice do jedva odredivih područja djelovanja, pobliže, do samih prijelaza prema zoni srodnih grana, kao što su prostorne konstrukcije, objekti i instalacije.

Također je zabilježeno (kritičar Marijan Špoljar u katalogu umjetnikove izložbe 1992. godine u Zagrebu) da je Zdarilekov spoj sinkretične forme i primarnih oblika s modernim senzibilitetom proizvodio čudesne, pomalo mistične skulpture asocijativna karaktera što su svoje značenje temeljile na dalekim vrelima arhajskih oblika, ali i na polju još žive etno-slike.

Na spomenutoj izložbi, a to valja istaknuti i zbog sadašnje prezentacije iz ciklusa Brodovi, Zdarilek izlaže skulpture u bojenu drvu. U njima se pak posebno ogleda poznavanje i praktično znanje o svojstvima materijala s kojima kipar radi pa kritičar s pravom opaža da ga tvorac rečenih ostvaraja podsjeća na majstora iz naroda.

A taj opet, temeljem tradicijskog iskustva u građenju i oblikovanju, u druženju s bačvarskim konjićem, sastavlja predmet jednostavne funkcionalne moći i uvijek u određenoj duhovnoj napetosti.

Ako su, iz razumljivih razloga, te skulpture s izložbe iz 1992. u nizu naslovljenim W-ART prizvale uznemirujuća sjećanja na nedavni Domovinski rat, u kojemu je i sam umjetnik sudjelovao, sadašnja Zdarilekova faza u bojenu drvetu – očitovana u prigušenoj paleti zemlje, mora i neba u ciklusu Brodovi – nadilazi sve duševne potrese i ine traume. To je ciklus stvaralačke volje i nade. Nije li barka simbol putovanja, puta koji su živi ili mrtvi prešli?!

Rječnik simbola kaže još da lađa stvara predodžbu napora i izdržljivosti što ih iziskuje plovidba, ne samo pomorska, nego i zračna. Lađa je poput planeta kojim upravlja čovjek kružeći oko središta – zemlje. Ona je slika života kojemu čovjek odabire središte i određuje mu smjer.

Eto još jedne plovidbe suvremena argonauta gdje se u zrelim godinama, oboružan nezamjenjivim životnim i metjerskim iskustvom – usprkos svemu! - otiskuje na pučinu. Bolje kazano, u zavodljivu sferu poezije, u potragu za lirskom transfiguracijom tjeskobne zbilje kako ju sugeriraju brodovi laganih i rastvorenih oblika – nepatvoreno viđenje pjesničkoga uzleta. Takva plovidba svagda doseže san o boljemu i ljepšemu svijetu.

Josip ŠkuncaRobert Zdarilek
rođen je u Zagrebu 1955. godine. Nakon završene Škole primijenjenih umjetnosti u Zagrebu od 1978-83. radi na poslovima i industrijskog oblikovanja. Diplomirao je kiparstvo 1988. 1988. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Osim kiparstva bavi se dizajnom, keramikom i animiranim filmom. Autor je likova u pedesetak animiranih filmova u produkciji HRT-a. Od 1992. do 2002. predaje kiparstvo polaznicima prve godine studija Grafike, Slikarstva i Filmske animacije. član je HDLU-a. od 1988. i HZSU-a od 1989. godine. Sudionik je Domovinskog rata. Izlagao je na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Živi i radi u Zagrebu.

Samostalne izložbe:
1988. Zagreb, Portret galerija Likum
1989. Zagreb, Galerija Contempora Likum
1989. Opatija, Umjetnički paviljon Juraj Šporer
1990. Zagreb, Galerija Događanja
1992. Zagreb, Salon galerije Karas
1993. Zagreb, Portret galerije Likum
1994. Zagreb, Galerija ULUPUH
1995. Zagreb, Galerija Permanenta
2004. Zagreb, Galerija Vladimir Filakovac


(iz knjige dojmova)