Zlatko Sirotić 2007

ZLATKO SIROTIĆ

Istarski gradovi -  23. 4. – 10. 5. 2007.


Buzet I, akril na platnu, 100×120 cm, 2007.

ISTARSKI GRADOVI

Nazočan na suvremenoj likovnoj sceni više od tri desetljeća, Zlatko Sirotić samostalnim je izložbama potvrdio svoju slikarsku osebujnost, a u njegovu se djelu ona prepoznavala kroz vješto i kultivirano slikarsko umijeće. Stoga su često isticane upravo te njegove odlike, koje ga determiniraju iz likovnog postupka, iz velike slikarske tradicije koju je baštinio na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti. Podsjetimo i na činjenicu da je pohađao studij slikarstva u klasi Šime Perića, klasika suvremenog hrvatskog slikarstva i danas nedvojbeno jednoga od najpozvanijih i najpoznatijih znalaca slikarskih tehnika, koje je kao vrsni pedagog prenosio generacijama studenata. Na tom poznavanju i svladanom slikarskom umijeću Zlatko Sirotić je, u razdoblju kojega smo pokušali pobliže naznačiti (od sredine 70-ih godina prošloga stoljeća), izgrađivao vlastitu poetiku na tim klasičnim slikarskim premisama. Ova se Sirotićeva značajka prepoznaje u nekoliko tematskih cjelina koje je istraživao u većim ili manjim serijama, zatvarajući ih u cikluse i ustrajavajući u njihovoj dosljednoj realizaciji.

Među njima, dva ciklusa tvore isti broj velikih slikarevih tema.

U prvom, više od jednoga desetljeća stvara na temu svetoga Jurja. Pritom preispituje ne samo svladano slikarsko umijeće i njegove mogućnosti u tom klasičnom likovnom mediju, već i psihološke, tj. podsvjesne i iracionalne prostore, koji emaniraju nedvojbenim simboličkim konotacijama. Dakako, neizbježno referiranje na golemo povijesno i religiozno naslijeđe imalo je znatnog uloga u definiranju i izboru teme i njezinih višeslojnih kulturoloških vrijednosti.

Osobitu pozornosti u slikarstvu Zlatka Sirotića privlači njegova druga velika tema – Istra. Zaokupljen je krajolikom ovoga jedinstvenog poluotoka i njegovim neobičnim gradovima koji su stoljećima formirali svoju arhitekturu tako snažno vezanu uz specifični predio i podneblje.

Osobitu pozornost i u ovoj temi, Zlatko Sirotić pridavao je izrazito likovnoj interpretaciji tih gradova koji već stoljećima formiraju svoju tako tipičnu “fizionomiju”.
Kad u ovoj seriji slika i iščitamo na asocijativnoj razini, primjerice, Motovun, Roč, Buzet ili neki drugi grad, tada akceptiramo tek jednu sastavnicu tog ciklusa, u kojoj je također primarna likovna komponenta. “Citirajući” pojedini grad prije kao predložak ili poticaj svojoj slikarskoj interpretaciji, dakako, ne kao faktografski podatak, već prvenstveno kao likovni izazov u realnom i činjeničnom, vješta će slikareva ruka dati prevagu poetskom i imaginativnom.

Milan Bešlić


Boljun, akril na platnu, 100×120 cm, 2007.

Zlatko Sirotić rođen je 1945. godine u Zagrebu, gdje je završio školu za primijenjenu umjetnost 1965. i Akademiju likovnih umjetnosti u klasi prof. Šime Perića 1971. godine. Bio jer suradnik majstorske radionice Krste Hegedušića od 1971.godine do 1974.godine. Izlagao je na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Živi i radi Zagrebu.
E-mail : zlatko.sirotic@zg.t-com.hr


Buzet, akril na platnu, 100×120 cm, 2007.


Buzet II, akril na platnu, 100×120 cm, 2007.


Roč, akril na platnu, 100×120 cm, 2007.


Motovun, akril na platnu, 100×120 cm, 2007.


Buzet VI, akril na platnu, 100×120 cm, 2007.


Boljun, akril na platnu, 100×120 cm, 2007.


(iz knjige dojmova)