Đuro Griesbach 1987

ĐURO GRIESBACH

Tematski ciklus fotografija Priča o violini – 16. 2. – 28. 2. 1987.

Od stabla do violine

Namjera mi je da slikom pričam o dugu razvitku bilja, od mamutovca do plemenita rezonantnog drveta. Čovjek kalajući mrtvo tijelo drveta začu zvuk i od tada iz drveta gradi muzičke instrumente.

Naš narod je bujnom maštom ukrašavao svoja glazbala svjetovnim i religioznim likovima i ornamentima, što je napose vidljivo kod pučkih gusala.

Violina je kraljica drvenoga glazbala, ona je ljepotica likom i zvukom. Naš umjetnik Zlatko Baloković je zvukom svoje violine ganuo tisuće srdaca i oplemenio tisuće duša. Ta violina Zlatko Balokovića, građena rukom majstora Giuseppa Antonija Guarnerija 1735. godine, zvana „Rex“, pripovijeda vam djelić svoga života.

Đuro Griesbach

Katalog fotografija:
1. Na početku bila je mahovina
2. Paprat nam ostavi crno zlato
3. Patuljasti kesten
4. Puzeće drvo
5. Pojasen – i nestadoše vrste
6. Čarobna crnogorica
7. Divni hram stvori hrast
8. Cedar – zvuk u sebi skriva
9. Mrtvo tijelo zvukom se oglasi
10. Slavonac iz dijelova gusle sagradio
11. Gusle panonaca ukras ne poznaju
12. Ispod Dinare maštovite su dvije strune
13. A ti uzmi gusle javorove
14. Svojom rukom ljepotu joj dao
15. O konjiću moj, Crnom Gorom me nosi
16. Ja Gazda iz Kolašina imam konja, magarca, ovce, koze, a život mi otac i majka dade
17. Tako mi pet rana ja zakone poštivam
18. Graditelj gusala Ivan Hus
19. Na majstorovom stolu
20. Torzo
21. Portret
22. Ja sam takovrata
23. Rođena sam u doba baroka
24. Otmjeni empire poznam
25. Divno je bilo odmarati se u vremenu Bidermajera
26. Hladno mi je u tome metalnom kavezu – G. A. Guarneri del Gesu 19735., Rex
27. Spoji um, ruku, gusle – i tada drvo pjeva

Đuro Griesbach rođen je u Sremskoj Mitrovici 1911. godine. U Zagrebu živi od 1919. godine. član je ULUPUH-a, FIAP-a, Foto-kluba „Zagreb“. Sudjelovao je na mnogim domaćim i inozemnim foto-salonima. Priredio je deset samostalnih tematskih izložaba, od toga dvije u SAD-u. U ožujku 1983. godine Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu priredio mu je retrospektivu 1930.-1983. godine. Nosilac je mnogih nagrada i priznanja. Odlikovan je Ordenom rada sa srebrnim vijencem, Zlatnom plaketom „Boris Kidrič“, Plaketom i Nagradom „Tošo Dabac“, Nagradom Tehničke kulture Hrvatske za fotografiju. Jedan je od osnivača Međunarodnog „Fotoforuma“ u Gracu. Doživotni je počasni predsjednik Foto-kluba „Zagreb“ od 1977. godine.

Autobiografska bilješka

* * *

Godine 1933. učlanjujem se u Foto-klub „Zagreb“. I dok su moje kolege zaokupljene čovjekom, ja sam zaokupljen čovjekovim stvaralaštvom i prirodom i tako nastaje deset ciklusa toga prikaza pomoću fotografije.

* * *

Kao dugogodišnji predsjednik Foto-kluba „Zagreb“ bio sam i predavač i učitelj mladom naraštaju i taj je rad ostavio tragove u razvitku kreativne fotografije Hrvatske i Jugoslavije… Još i danas nastojim otkrivati mlade talente, pomažem im i zajedno s njima tragom za novim putovima izražavanja fotografijom.

 


(iz knjige dojmova)