Boris Cikalovski 1969

BORIS CIKALOVSKI

Prostorno istraživanje M -  4. 4. – 16. 4. 1969.


(iz knjige dojmova)