Boris Cikalovski 1969

BORIS CIKALOVSKI

Prostorno istraživanje M -  21. 3. – 31. 3. 1969.


(iz knjige dojmova)