Program izložbi u 2008

PROGRAM IZLOŽBI U 2008.

GALERIJA VLADIMIR FILAKOVAC

GORDANA ŠPOLJAR ANDRAŠIĆ

14. 1. – 30. 1. 2008.

IVAN KOŽARIĆ

4. 2. – 21. 2. 2008.

IVAN DOMAGOJ VUCO I JASIKA VUCO ČEŠNOVAR

25. 2. – 12. 3. 2008.

USKRS 2008.

17. 3. – 3. 4. 2008.

TIHOMIR LONČAR

7. 4. – 24. 4. 2008.

ŠIMUN ŠUTEJ

28. 4. – 14. 5. 2008.

AUSTRIJSKA VEZA

19. 5. – 4. 6. 2008.

IZLOŽBA POLAZNIKA TEČAJEVA

9. 6. – 11. 6. 2008.

LIKOVNI ŽIVOT DUBRAVE

16. 6. – 3. 7. 2008.

HRVATSKI NARODNI VEZ

15. 9. – 25. 9. 2008.

MARIO ČAUŠIĆ

29. 9. – 16. 10. 2008.

JOSIP TIRIĆ

20. 10. – 6. 11. 2008.

DAVOR VUKOVIĆ

10. 11. – 27. 11. 2008.

DIANA SOKOLIĆ

8. 12. – 31. 12. 2008.

 

 PREDVORJE GALERIJE

JASMINA KOSANOVIĆ

14. 1. – 30. 1. 2008.

SAŠA JOKIĆ

11. 2. – 28. 2. 2008.

LADA PRIMORAC

 21. 4. – 8. 5. 2008.  

HUMANITARNA UDRUGA DADO

16. 6. – 23. 6. 2008.

VLATKA BLAKŠIĆ, LANA HUDINA I IVONA VULETIĆ

13. 10. – 23. 10. 2008.

RITAM – RADOVI UČENIKA ŠPUD-a

27. 10. – 13. 11. 2008.

PORTRETI DR. FRANJE TUĐMANA

17.11. – 27. 11. 2008.

GRAÐA – TAJANSTVENO ŽENSKO PISMO

1.12. – 15. 12. 2008.

BAŠTINARNICA – BOŽIĆ

8. 12. – 31. 12. 2008.


Plakati izložbi:
2008.
2007.

PROGRAM IZLOŽBI U 2009.

NIKOLA VRLJIĆ

 

KIPARSKO U KERAMICI

 

MIRJANA TOMAŠEVIĆ DANČEVIĆ

 

USKRS 2008.

 

ZLATKO KAUZLARIĆ ATAČ

 

NJEMAČKA VEZA

 

IZLOŽBA POLAZNIKA TEČAJEVA

 

LIKOVNI ŽIVOT DUBRAVE / NIK TITANIK

 

FABIJAN KNEŽEVIĆ

 

SANJA LOVRIĆ CAPARIN

 

JAGOR BUĆAN

 

BORIS DEMUR & VLADO MARTEK

 

MARIN MAJIĆ, PAVLE PAVLOVIĆ I MARKO ZEMAN