Ritam – predvorje 2008

RITAM

Izložba učeničkih radova Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – 27. 10. – 13. 11. 2008.


                                                                                    Magdalena Bijelić i Silvija Madunić

Priča o ovoj izložbi počinje na satu teorije oblikovanja pitanjem: Što je to ritam?
Umjesto zapisivanja definicija, slušali smo glazbu i pokušali prikazati ritam likovnim elementima.
Učenički radovi prikazani na izložbi nastali su bez ograničavanja, neopterećeni estetskim normama. Rezultat su slušanja glazbe koju oni vole, ritma koji osjećaju i emocija koje su se pretočile u linije, boje, tonove i nijanse.  
                                                                                                         
Martina Božić


                                                                                                                      Jelena Đuričić

 OBOJENI RITAM

Kad se kroz ritam i boju povežu kompozicija, tonovi, nijanse, nastaje sklad kao poveznica dviju prelijepih umjetnosti: likovne i glazbene.
Glazba nije samo melodija, ona je i ritam koji je nastao puno prije melodije.
Inspiracije nastale slušanjem raznih glazbenih djela otvorile su maštu, emocije, kreativnost i stvorile radove koje potpisuju mladi ljudi koji su tek na pragu ulaska u svijet umjetnosti. 
                                                                                                        
                                                                                                       
Dajana Podolski-Gračanin


                                                                                                                         Vendi Vernić

U stvaranju izložbe sudjelovali su učenici zagrebačke Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, uz pomoć mentorica Martine Božić (teorija oblikovanja), Dajane Podolski-Gračanin (glazbena umjetnost), Danijele Lušin i učenika 3.razreda fotografskog odjela, Vinke Mortiglia Anušić (grafički odjel) i profesora Milivoja Ćerana (slikarski odjel):

Josipa Abramović, Matea Babić, Valentina Banović, Valentina Barić, Martina Bastalić, Magdalena Bijelić, Anja Bošnjak, Ružica Mia Bošnjaković, Viktor Božićević, Vedrana Colić, Kristina Cvija, Nina Dvojković, Jelena Đuričić, Valentina Đurkan, Dijana Fadljević, Paula Furdić, Stjepan Gluščić, Monika Golub, Anja Habajec, Luka Herić, Snježana Horvat, Zrinka Horvat, Anamarija Jadanec, Ana Juršić, Anamarija Kandrač, Koraljka Karabotić-Milovac, Martina Lochert, Sara Lončarić, Sandra Lovrenčić, Silvija Madunić, Dominik Marijić, Anđela Markušić, Romana Nikolić, Sara Pečanić,  Tea Robotić, Nina Romić, Darija Smole, Vendi Vernić, Martina Vrbljanin, Andrea Žutić.

Izložba je posvećena Niki Deković.

Izložbu su podržali Croatia Records, Hrvatska glazbena mladež, Udruga Prava djeteta, Eurocoop d.o.o.
Oblikovanje pozivnice, plakata i kataloga: Vendi Vernić, grafički odjel


                                                                                                                        Anja Bošnjak