Mira Ličen 1976

MIRA LIČEN

Baredi – ciklus krajolika -  11. 11. – 22. 11. 1976.

Prema samosvojnom govoru boje

Slikarski svijet mlade slovenske umjetnice rezultat je fine osjetljivosti za boju i autoričinog odnosa spram suvremenom načinu života.

S temperamentnim nanosom boje stvara razigrane napete kompozicije što ispunjaju slikarsku površinu kao izražaj slikaričina optimističnog i lirskog pogleda na odnose među ljudima.

Na stupnju još prepoznatljivog formalnog sadržaja slike (krajolika, buketa) ukazuju na slikaričin razvoj prema osamostaljenoj uporabi boje kao jednom od najiskrenijih slikarskih izražajnih sredstava.

Sonja Hojer

.
Katalog djela:
1. Baredi XVI, akril na platnu, 60×60 cm, 1976.
2. Planina, akril na platnu, 65×65 cm, 1976.
3. Baredi XIV, akril na platnu, 80×60 cm, 1976.
4. Planina IV, akril na platnu, 80×80 cm, 1976.
5. Planina III, akril na platnu, 80x80cm, 1976.
6. Planina II, akril na platnu, 80×80 cm, 1976.
7. Jedinstvo, akril na platnu, 90×90 cm, 1976.
8. Baredi XIII, akril na platnu, 65×65 cm, 1976.
9. Baredi XII, akril na platnu, 65×65 cm, 1976.
10. Krug, akril na platnu, 70×70 cm, 1976.
11. Razdvojenost, akril na platnu, 60×60 cm, 1976.
12. Tišina, akril na platnu, 60×60 cm, 1976.
13. Baredi, akril na platnu, 110×110 cm, 1976.
14. Buket, akril na platnu, 120×80 cm, 1976.
15. Zaručeni buket, akril na platnu, 90×90 cm, 1976.
16. Sjećanje, akril na platnu, 80×60 cm, 1976.
17. Planina I, akril na platnu, 70×60 cm, 1976.
18. Poliptih, akril na platnu, 120×120 cm, 1976.
19. Diptih, akril na platnu, 120×160 cm, 1976.
20. Misao, akril na platnu, 60×60 cm, 1976.
21. Prošlost, akril na platnu, 60×60 cm, 1976.
22. Baredi XVII, akril na platnu, 60×60 cm, 1976.

Mira Ličen rođena je 1950. godine u Puli. Likovnu akademiju i restauratorsku specijalku završila je u Ljubljani 1975. godine. Izlagala je na nekoliko samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.

Samostalne izložbe:
1973. Ljubljana, Studentska galerija
1973. Tolmin, Narodna knjižnica
1975. Tolmin, Narodna knjižnica
1975. Kopar, Galerija Meduza
1975. Piran, Mala galerija
1975. Ljubljana, Galerija školskog centra u Tacnu
1975. Piran, Mestna galerija
1976. Köln, Informativni centar SFRJ

Skupne izložbe:
1972. Piran, Mestna galerija (Ex tempore)
1973. Piran, Mestna galerija (Ex tempore)
1974. Piran, Mestna galerija (Ex tempore)
1975. Piran, Mestna zajednica (Ex tempore)
1975. Ljubljana, Moderna galerija (društvena izložba)
1976. Piran, Mestna galerija (Ex tempore)
1976. Ajdovščina, izložba Društva primorskih likovnih umjetnika
1976. Bologna, izložba Društva primorskih likovnih umjetnika
1976. Treviso, izložba Društva primorskih likovnih umjetnika

Nagrade:
1975. Piran, diploma (Ex tempore)
1976. Piran, diploma (Ex tempore)


(iz knjige dojmova)