Svijet kakav želim 2009

SVIJET KAKAV ŽELIM

Izložba učenika Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu -  18. 5. – 3. 6. 2009.


                                                                                                                    Martina Bastalić

SVIJET KAKAV ŽELIM 

            Živimo svoj život dan po dan, u ovom vremenu i na ovom planetu. Svatko od nas ima pravo na svoje snove i vizije, a jedna od takvih vizija je kako učiniti svijet boljim i ljepšim mjestom za život. Prepustimo li mladima tu misiju, hoće li oni uspjeti u onom što mi nismo: hoće li život u budućnosti biti bez rata, bez nasilja, hoće li očuvati živote ugroženih vrsta, hoće li biti dosta hrane za sve ljude, hoćemo li piti čistu vodu, udisati nezagađeni zrak, hoće li, hoće li….
            Pred nama su plakati i razglednice koje su osmislili, oslikali i izradili učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna iz Zagreba. Zajednička tema bila je Svijet kakav želim, a oni su se potrudili da u njihovom svijetu ne bude kriminala, da u njemu vlada pravednost, da svako dijete ima svoju obitelj i smiješak na licu, žele činiti dobro, žele očuvati svoju zemlju, Mediteran, životinje i bilje, poručuju svojim vršnjacima da budu hrabri i izaberu život, život bez droge. Treba im pružiti priliku da sve to ostvare! 
                                                Ivana Sabol, psihologinja u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna


                                                                                                                        Vendi Vernić