Nataša Cetinić 1973

NATAŠA CETINIĆ

Jedanaest malih kompozicija -  13. 4. – 23. 4. 1973.

Neobičnost običnoga motiva

Jedanaest malih kompozicija Nataše Cetinć čine niz lep­tira-cvjetova, ili cvjetova-leptira, koji dokraja ne iscrpljuje predmet njezina slikarstva, ali prezentira — ufao bih se reći — onaj bolji dio; i tehnički i (umjetnički) sadržajno. To su kompozicije svojevrsne konstrukcije strogoga reda i lirskih simbola, pa već taj kontrapunkt dostaje da pobu­di znatiželju, pogotovo ako je ostvaren na korektnoj teh­ničkoj razini i umijećem umjetničkoga erudite, kao što je to slučaj u Cetinićeve.

Drugi joj je trajni interes portret. Jedanput pojedinac, jedanput skupina, dok im je svima karakteristika isto izvorište: sjedanja na djetinjstvo (Blatu na Korčuli). Otočani su, dakle, ono literarno, nostalgično, iskustveno; leptiri-cvje­tovi estetsko, misaono, pročišćeno. U tom dvojstvu emo­cije male su joj kompozicija sublimat kreativnoga poriva, koji toplim tretmanom boje u nabujaloj strukturi slike svje­doči o zapaženoj umjetničkoj osobnosti i jamčevina je razvoju. Teško bi ta ulja Nataše Cetinić ušla u opseg čvrsto određenoga pojma — graniče s apstrakcijom geometrij­ske provenijencije, graniče s neokonstruktivizmom — ali u toj teškoći leži šansa; budući da njeguje volumen, a plo­ha joj je sređena, one je i tradicionalist štafelajnoga sli­karstva.

I nekoliko zabilješki povijesne naravi. Od prvih nastupa u javnosti, Blato na Korčuli (1965.), Revijalna izložba ULUH-a (1966.), do danas, Cetinićeva slika svoje otočane, blago razbijajući akademske kanone. Šezdeset i sedme motiv joj je kamen i školjka (torzo poput kamena, asocijacija na ka­men); godinu dana kasnije školjka je već (u biti) apstrak­cija (apstraktni pejzaž); sedamdesete leptiri, koji od kao­tičnoga (po načinu) lete ka redu; od neodređenoga kra­jobraza ka konstrukciji.

Josip Škunca
.

Katalog djela:
1. Kompozicija II, 1970., ulje na platnu, 100×85 cm
2. Kompozicija V, 1970., ulje na platnu, 100×105 cm
3. Kompozicija I, 1972., ulje na platnu, 100×105 cm
4. Kompozicija II, 1972., ulje na platnu, 135×85 cm
5. Kompozicija VI, 1973., ulje na platnu, 105×90 cm
6. Kompozicija VII, 1973., ulje na platnu, 105×90 cm
7. Kompozicija VIII, 1973., ulje na platnu, 110×100 cm
8. Kompozicija IX, 1973., ulje na platnu, 110×100 cm
9. Kompozicija X, 1973., ulje na platnu, 110×100 cm
10. Kompozicija XI, 1973., ulje na platnu, 110×100 cm
11. Kompozicija XII, 1973., ulje na platnu, 110×100 cm

Nataša Cetinić rođena je u blatu na Korčuli 1940. godine. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirala je 1964. godine. Do 1966. djelovala je u rodnome mjestu kao pedagog, a od 1966. do 1970. godine radila kao suradnica u Majstorske radionice Krste Hegedušića u Zagrebu. Nagrađena je na III. salonu mladih.

Samostalne izložbe:
1968. Zagreb, Klub književnika, Kino „Jadran“
1969. Koprivnica, „Podravka“
1972. Sisak, Galerija muzeja Sisak

Skupne izložbe:
1965. Blato na Korčuli
1966. Zagreb, Revijalna ULUH-ova izložba
1967. Zagreb, Revijalna ULUH-ova izložba
1967. Zagreb, „8. marta“
1967. Zagreb, Atelje Lozica
1968. Zagreb, III. zagrebački salon
1968. Zagreb, I salon mladih
1968. Zagreb-Split-Osijek, revijalna ULUH-ova izložba
1968. Zagreb, „8. marta“
1968. Caracas, Izložba majstorske radionice Krste Hegedušića
1969. Vinkovci-Vukovar-Osijek­-Grožnjan, Izložba MRKH
1969. Zagreb-Beograd, IV. zagrebački salon
1969. Rijeka-Bled-Kairo, V. bijenale mladih
1969. Plitvice-Gospić-Rijeka, V. lički anale zagreb, Revijalna ULUH-ova izložba
1969. Zagreb, „8. marta“
1970. Zagreb, „8. marta“
1970. Zagreb, Ateljerski susret majstorskih radionica
1970. Zagreb, V. zagrebački salon zagreb,
1970. Zagreb, III. salon mladih
1971. Zagreb, IV. salon mladih
1971. Zagreb, SKUD „I. G. Kovačić“
1972. Zagreb, „8. marta“
1972. Maribor, MRKH
1973. Zagreb, V. salon mladih

Nagrade:
1970. Nagrada za slikarstvo na III. salonu mladih u Zagrebu


(iz knjige dojmova)