Miroslav Šutej 1978

MIROSLAV ŠUTEJ

Ruke – 21. 11. – 4. 12. 1978.

Prvu izložbu sličnog tipa Miroslav Šutej je postavio u Galeriji Dubrava u travnju 1971. godine, pod nazivom: Šutejeve vježbe; izložba je trajala od 16. do 30. travnja, a bilo je izloženo više od 200 skica, studija i crteža malog formata, varijacija šake. Sada izloženi ciklus Ruke, – točnije šake – nastavak je Šutejeva rada na razradbi onomad studiranoga motiva u nešto većem formatu; postavljeno je 60 crteža u tušu i tušu u boji s uvijek istim motivom: šakom.

Izložba je naručena u povodu 10. obljetnice od osnutka Galerije Dubrava. Šutej je prvotno predložio nekoliko tema (zastave, alati, ruke), ali se ipak odlučio za novi niz šaka, prepoznavši u motivu dostojni simbol galerijske godišnjice, Dana Republike i pionirske djelatno­sti Galerije na uspostavi organiziranoga likovnoga života u zagrebačkoj općini Dubrava, čemu je Miroslav Šutej pridonio više od bilo kojeg drugoga likovnog umjetnika, jer je u Dubravi izlagao čak četiri puta:

1969. – od 25. travnja do 10. svibnja (grafike, kolaže i objekte, pokazavši prvi put u Jugoslaviji Mobilne kolaže),
1971. - već spomenute Šutejeve vježbe,
1975. – Novije Mobilne kolaže, od 28. svibnja do 10. lipnja, u povodu svečanosti kad je otvorena sadašnja izložbena prostorija u dograđenom aneksu,
1978. - Ciklus crteža Ruke, (opet kao svečar).

Galeriji Dubrava čast je da se tako renomirani umjetnik svjetskoga glasa priklonio našim nastojanjima da organiziramo i intenziviramo likovni život u rubnoj zagrebačkoj komuni bez autentične umjetničke tradicije. Obilježavajući ovih dana još jedanput Dan Republike i svoju 10-obljetnicu, zahvaljujemo se zajednici na po­moći i razumijevanju, ali i Miroslavu Šuteju na iskrenoj podršci u trenucima početnih kušnji i sada, u tre­nutcima slavlja, kad sumiramo napore na koje smo po­nosni.

Josip Škunca

Miroslav Šutej rođen je 29. travnja 1936. u Dugoj Resi. Školovanje je započeo na zagrebačkoj Školi primijenjene umjetnosti, nastavivši ga potom na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu gdje je diplomirao u grafičkoj klasi profesora Marijana Detonija 1961. godine. Bio je suradnik Majstorske radionice Krste Hegedušića (1961.-1963.), a kao stipendist francuske vlade boravio je 1964./65. godine u Parizu. Izlagao je na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja.

Samostalne izložbe:
1962. Zagreb, Studentski centar
1963. Novi Sad, Tribina mladih
1964. Genova, Galleria del deposito
1966. Zagreb, Galerija suvremene umjetnosti
1967. Lausanne, Galeria Alice Pauli
1967. Beograd, Salon muzeja savreme­ne umetnosti
1968. Venecija, Galleria de cavallino
1969. Krakow, Galeria Przymat
1969. Trst, Galleria la Capella
1969. Zagreb, Galerija Dubrava
1969. Zagreb, Galerija INEX
1969. Berlin, Galeria Siegismund Hof
1969. Nyon, Galerie Historial
1969. Kostanjevica na Krki, Lamutov likovni salon
1969. Kutina, Muzej Moslavine
1970. Sarajevo, Mala galerija
1970. Bremen, Kleine graphic galerie
1970. Ljubljana, Mala galerija
1970. Novi Sad, Tribina mladih
1970. Zagreb, Kreditna banka
1970 Wildeshausen, Galerie Wildes­hausen
1970. Split, Galerija umjetnina
1970. Ljubljana, Mestna galerija
1970. Ženeva, Galerie Aurore
1970. Beograd, Galerija Doma omladine
1970. Soest, Kunsthalle
1971. Zagreb, Galerija Dubrava
1971. Dubrovnik, Umjetnička galerija
1971. Venecija, Galleria del cavallino
1971. Rotterdam, Museum Boymans van Beuningen
1971. Sao Paolo, Biennale international
1972. Trento, Galleria Argentario
1972. Haarlem, Frans Hals Museum
1972. Hanau, Rathaus
1972. Pesaro, It segnapassi
1972. Dubrovnik, Galerija Sebastijan
1972. Venecija, Galleria del Cavallino
1972. Rotterdam, Museum Boymans van Beuningen
1972. Sao Paolo, Biennale international
1972. Osijek, Galerija Zodiak
1973. Kreuzlingen, Galerie Latzer
1973. Vicenza, Gallerie Tinoghelfi
1973. Dubrovnik, Galerija Sebastijan
1973. Bjelovar, Gradski muzej
1974. New York, Galerie Arras
1974. Venecija (Mestre), Galleria Meneghini
1975. Bologna, Galleria Nuova loggia
1975. Beograd, Salon muzeja savre­mene umetnosti
1975. Zagreb, Galerija Dubrava
1975. Ljubljana, XI. Međunarodna izložba grafike
1976. Trst, Galleria Forum
1976. Novi Sad, Galerija radničkog univerziteta „Radivoj Čirpanov“
1976. Liége, Galerie Premièr étage
1976. Karlovac, Zorin dom
1976. Venecija-Mestre, Galleria Meeting
1976. Skoplje, dom omladine „25. maj“
1976. Banja Luka, Umjetnička galerija
1976. Ljubljana, Galerija Labirint
1976. Hvar, Galerija na bankete
1976. Zagreb, Galerija Lotrščak.
1976. Köln, Kulturno-informativni centar SFRJ
1977. Bruxelles, Galerie Neon
1977. Zagreb, Salon Šira
1977. Dubrovnik, Galerija Sebastijan
1977. Gelsenkirchen, Atelier Glassmayer
1978. Zagreb, Galerija Spektar
1978. Beograd, Galerija doma omladine
1978. Piran, Mestna galerija Piran
1978. Frechen, V. međunarodni bijenale grafike

Skupne izložbe:
Izlagao je na vise od 300 skupnih izložaba u zemlji i inozemstvu.

Nagrade:
1962. Zagreb, I. nagrada za grafiku na II. zagreba6koj izložbi jugosla­venske grafike
1962. Slovenj Gradec, Nagrada na iz­ložbi „Holz and wald“.
1963. Pariz, I. nagrada za slikarstvo na III. bijenalu mladih
1963. Ljubljana, Otkupna nagrada na IV. međunarodnom bijenalu grafike
1965. Ljubljana, Nagrada na IV. međunarodnom bijenalu grafike
1966. Zagreb, I. nagrada na IV. zagrebačkoj izložbi jugoslavenske gra­fike
1967. Beograd, I. nagrada na III. trijena­lu jugoslavenske likovne umjetnosti
1968. Tokio, Nagrada na VI. međunarod­nom bijenalu grafike
1968. Bratislava, II. nagrada na bijena­lu „Danuvius 68“
1968. Acirelle, Otkupna nagrada „Pre­mio internazional“
1969. Ljubljana, Nagrada na VIII. međunarodnom bijenalu grafike
1969. Rijeka, I. nagrada na V. bijenalu mladih
1969. Zagreb, Nagrada SKOJ-a na Salo­nu mladih
1969. Zagreb, Vjesnikova.nagrada „Josip Račić“
1970. Zagreb, I. nagrada na VI zagre­bačkoj izložbi jugoslavenske grafike
1970. Zagreb, nagrada za grafiku na V. zagrebačkom salonu
1970. Beč, I. nagrada na VIII. međunarodnoj izložbi crteža
1970. Grencen, nagrada na VI. trijenalu grafike u boji
1970. Rijeka, I. nagrada na II. međunarodnoj izložbi crteža
1971. New Delhi, Nagrada na I. trijenalu
1971. Ljubljana, Nagrada kritike „Gol­dener Vogel“. na IX. međunarod­nom bijenalu grafike
1971. Zagreb, Nagrada na IV. izložbi ju­goslavenskog crteža
1971. Sao Paolo, Premio international do gravura
1972. Bradford, Memorijal Richard Ga­insborough, II. britanski međunarodni bijenale grafike
1972. Krakow, III. nagrada na IV. među­narodnom bijenalu grafike
1973. Zagreb, Srebrna plaketa s diplo­mom SLUJ-a na IV. zagrebačkoj iz­ložbi jugoslavenskog crteža
1973. Ljubljana Grand prix na X. među­narodnom bijenalu grafike
1974. Rijeka, Nagrada na IV. međunarodnoj izložbi crteža
1974. Wroclaw, II. nagrada na IV. medu­narodnom trijenalu crteža
1974. Tokio, Nagrada ministarstva vanj­skih poslova na IX. međunarod­nom bijenalu grafike
1974. Zagreb, I. nagrada na VIII. zagre­bačkoj izložbi jugoslavenske grafike
1974. Krakow, Nagrada na V. međuna­rodnom bijenalu grafike
1974. Split, II. nagrada na I. bijenalu hrvatske grafike
1975. Sarajevo, Nagrada za grafiku na VI. izložbi SLUJ-a
1975. Ljubljana, Priznanje slovenske kri­tike na XI. međunarodnoj izložbi grafike
1976. Frechen, II. nagrada za grafiku na IV. međunarodnom bijenalu grafike
1976. Zagreb, Otkupna nagrada na IX. zagrebačkoj izložbi jugoslavenske grafike
1977. Ljubljana, Otkupna nagrada na XII. međunarodnoj izložbi grafike
1977. Banja Luka, Otkupna nagrada na VIII. jesenjem salonu
1978. Zagreb, Nagrada za grafiku na XIII. zagrebačkom salonu
1978. Zagreb, Otkupna nagrada na X. zagrebačkoj izložbi jugoslavenske grafike
1978. Krakow, Medalja i priznanje na VII. međunarodnom bijenalu grafike
1978. Wroclaw, Medajja i priznanje na V. međunarodnom trijenalu crteža
1978. Mulhouse, Priznanje žirija na IV. međunarodnom grafičkom bijenalu(iz knjige dojmova)