Josip Turković 1970

JOSIP TURKOVIĆ

22. 6. – 2. 7. 1970.

Turkovićevo je djelo posve vlastito njegovana je osnovna oznaka lirizam, čak i blagost kakvu primjerice nalazimo u poeziji Galovićevoi ili Sudetinoj.

Dubravko Horvatić
.

Na tim platnima podravski je pejzaž monumentaliziran. Umjesto vedre i žive lirske vedute pred nama je epski gotovo herojski krajolik.

Vladimir Maleković
Vjesnik 22. svibnja 1969.
.

Prikazi krajolika ovog slikara odnose se prema modernom industrijskom svijetu kao naše vlastito djetinjstvo prema kasnijem životu.

Vladimir Milak
Iz predgovora katalogu Getingenške iziožbe 1969.
.

Mi u svijetu, svijet o nama. Njemačka štampa o Josipu Turkoviću, u foajeu sveučilišta u Gotingenu, u prosincu prošle i u siječnju ove godine, bile su izložene slike i crteži podravskog slikara Josipa Turkovića. Njegovu izložbu otvorio je istaknuti njemački historičar umjetnosti prof. dr Hr. Rosemann, šef seminara za povijest umjetnosti tamošnjeg sveučilišta. Stručna kritika getingenških listova povoljno se izrazila o izložbi našeg slikara. Kritičar Gottinger tageblatta između ostalog piše da izložene slike imaju snagu vrijednu spomena i izvjesne crte starih majstora. Neki detalji asociraju nizozemske majstore. Nisu intendirane kao oponašanja… Izložba je dobro odjeknula i medu publikom pa se već radi na organizaciji njegovih izložaba u Braunschweigu, Kasselu, Bochumu i još nekim njemačkim gradovima.

V. M.
Vjesnik, 23. veljače 1970.
.

Skraćeno iz salona i galerija slikar smeđih oranica od slikara lirske fantastike razvio se Josip Turković u slikara zagledanog u zemlju smeđih oranica, duboka horizonta, a ta njegova zemlja gotovo je monumentalna kao scenski okvir ljudske drame. Tako je težnju da pronikne u egzistencijalne odrednice pretpostavio intimističkom samozadovoljstvu

Josip Škunca
Vjesnik, 29. svibnja 1970.

Josip Turković hrvatski je slikar mlađe generacije. Rođen je 4. travnja 1936. godine u Đurđevcu. Osnovnu školu završio je u Đurđevcu. Učiteljsku školu u Križevcima, a Pedagošku akademiju, odjel likovni odgoj u Zagrebu. Samostalno je izlagao 18, a skupno 9 puta u zemlji i inozemstvu. Član je ULUH-a od 1969. godine.

Samostalne izložbe:
1985. Virje
1958, Đurđevac
1964. Koprivnica
1964. Kloštar Podravski
1964. Križevci
1965. Zagreb
1965. Opatija
1969. Karlovac
1969. Virovitica
1969. Göttingen
1970. Novigrad Podravski
1970. Galerija mladih

Skupne izložbe:
1966. Bjelovar
1967. Virovitica
1966. Rijeka, 4. bijenale mladih
1965. Zagreb
1969. Salon mladih


(iz knjige dojmova)