Borka Avramova i Svetozar Domić 1972

BORKA AVRAMOVA I SVETOZAR DOMIĆ

8. 12. – 18. 12. 1972.
.

BORKA AVRAMOVA

Terracotte 


Djevojka koja sjedi, terracotta

Biografija:

1924. rođena u Tetovu
1944. završila Gimnaziju u Skopju
1953. diplomirala na Akademiji likovnih umietnosti u Zagrebu, u klasi prof. Frane Kršinića
1954. prva samostalna izložba, u Skopju
1955. Bienale mediteranskih zemalja u Aleksandriji
1956. Jugoslavenska ekipa mediteranskog bienala na izložbama u Milanu i Rijeci
1956. studijski boravak u Italiji
1958. Međunarodna izložba grafike i skulpture u Carrari
1959.-1960. studijski boravak u Parizu (stipendista Fonda Moša Pijade)
1960.-1963. suradnik u državnoj Majstorskoj radionici prof. Frane Kršinića u Zagrebu
1962. druga samostalna izložba u Zagrebu
1962. izložba u Splitu (Avromova-Domić)
1963.-1964. učestvovanje na izložbama Slike i skulpture likovnih umjetnika hrvatske darovane Skopju, u Zagrebu i Skopju
1964. izložba u Zagrebu (Avramova-Domić)
1964. Drugi trienale u beogradu
1965. treća samostalna izložba u Milanu
1965. Scultura nella casa u Milanu
1965. četvrta samostalna izložba u Beogradu
1965. Darovana djela 26. juli 1963. – 26. juli 1965. u Skopju
1966. izložba u Galeriji umjetnina u Splitu i modernoj galeriji u Zadru (Avramova-Domić)
1966. NOB u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije u Beogradu
1967. izložba u Salonu doma JNA u Rijeci (Avromova-Domić)
1967. Jugoslavenski portret u Tuzli
1968. Međunarodna izložba skulptura na otvorenom prostoru u Legnanu
1970. Zagrebački salon
1970. Peta (retrospektivna) izložba, u Umjetničkoj galeriji u Skopju
1970. Likovni susret u Subotici
1971. Skulpture žena u Hrvatskoj, Gliptoteka JAZU u Zagrebu

Do 1960. sudjeluje na izložbama DLUM-a i pojedinim saveznim izložbama, a od 1960. sudjeluje na izložbama ULUH-a.

Katalog djela:
1.-4. Djevojka koja sjedi
5.-8. Djevojka kola leži
9. Djevojka
10. Plava djevojka
11. Djevojka koja se češlja
12.-14. Male bronze
15.-20. Male terracotte
21.-22. Djevojka
23. Menada
24.-32. Autoportret


SVETOZAR DOMIĆ

Ulja


Jutro, ulje na platnu

Biografija:
1918. rođen u Splitu
1937. izložba Najmlađi u splitu (Salon Galić)
1937-1940. pohađa Filozofski fakultet u zagrebu
1945. prva izložba Likovnih umjetnika Dalmacije u Splitu (Salon Galić)
1949. diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu
1951. diplomirao u Specijalki prof. Marina Tartaglie
1954. Savezna izložba u Dubrovniku
1956. studijski boravak u Italiji
1962. izložba u Splitu (Avramova-Domić)
1963-1964. sudjelovanje na izložbama Slike i skulpture likovnih umjetnika hrvatske darovane Skopju u Zagrebu i Skopju
1964. izložba u Salonu ULUH u Zagrebu (Avramova-Domić)
1964-1965. studijski boravak u Italiji (stipendista talijanske vlade)
1966. izložba u Galeriji umjetnina u Splitu i Modernoj galeriji u Zadru (Avramova-Domić)
1967. izložba u Salonu doma JNA u Rijeci (Avramova-Domić)
1970. Zagrebčki salon
1970. Plavi salon u Zadru
1971. Zagrebački salon
1972. Zagrebački salon
1972. Plavi salon u Zadru

Do 1960. sudjeluje na izložbama DLUM-a, a od 1960. sudjeluje na izložbama ULUH-a.

Katalog djela:
1. Grad
2.-5. Varijacije na temu: Grad
6. Predvečerje
7. Bijeli zid
8. Sjećanje na Ivan Dolac
9. Aleja

(iz knjige dojmova)