Likovni život Dubrave 1982

LIKOVNI ŽIVOT DUBRAVE

Dječji crtež -  8. 10. – 15. 10. 1982.

U sklopu proslave Dana SKOJ-a i 90-godišnjice rođenja druga Tita, općinska konferencija SSOH Dubrava raspisala je natječaj za sudjelovanje na izložbi likovnih radova učenika osnovnih škola naše općine. Predložena su tri tematska područja: Mladi u NOB, Mladi i njihov doprinos izgradnji zemlje, te Mladi danas, stavljajući naglasak na učenike sedmih i osmih razreda, ali je ocjenjivački odbor OK SSOH Dubrava ipak uvrstio na izložbu i radove đaka mlađeg uzrasta. Svaka škola u natječaju pregledala je kandidirane radove i odabrala najuspješnije, strogo vodeći računa o pedagoškim aspektima izabranih radova.

U svemu sudjeluje šest osnovnih škola: Granešina, Mato Lovrak, Ivan Mažuranić, Vjenceslav Novak, dr Ivan Ribar i I. zagrebački partizanski odred, te zavod za rehabilitaciju tjelesno invalidne djece i omladine. Ocjenjivački odbor OK SSOH Dubrava, u sastavu: Antun Crljen, nastavnik likovnog odgoja; Aleksandar Kežman, sekretar OK SSOH Dubrava; Vlatko Perović, voditelj Galerije Dubrava, Josip Škunca, likovni kritičar, u skladu s propozicijama natječaja, poštivajući i tematski zahtjev i nadasve pedagoške aspekte, preporučio je radove: Sunčice Šamec (OŠ dr Ivan ribar, VIIa, nastavnik: Vladimir Kučina); Irene Tonžetić (OŠ Granešina, VIIb, nastavnik: Anđelka Nasakanda) i Sonje Džepine (OŠ Vjenceslav Novak, VIIc, nastavnik: Ljerka Bradić), za poklon-knjige, što ih učenicima dodjeljuje OK SOH Durava.

Izložbu dječjeg crteža Galerija Dubrava je organizirala kao specifični oblik likovnog života na području naše komune, nastavljajući tradiciju godišnje priredbe pod uobičajenim nazivom Likovni život Dubrave. Ne pretendirajući na to da u dječjem crtežu iznalazi tobožnji umjetnički izraz, Galerija Dubrava ipak osjeća za svoju dužnost da javnosti prezentira i ine aspekte likovnog izražavanja, kao što su amaterizam ili pak dječje stvaralaštvo, jer su i to nepobitni činioci opće likovne kulture kojoj težimo.

Josip Škunca

Katalog djela:

OŠ Granešina
Božica Čepin
Sanja Kelčec
Miroslav Kramar
Andrea Španić
Irena Tonžetić

OŠ Mato Lovrak
Nensi Baučević
Robert Berart
Alenka Binički
Zlatko Brezak
Mario Glavač
Nino Pleško
Sandra Radić
Igor Strmečki
Jadranka Urbanc

OŠ Ivan Mažuranić
Lidija Blažević
Jasna Bogdanić
Nenad Drobec
Darko Hertarić
Mladen Mikuš
Ivica Palić

OŠ Vjenceslav Novak
Nataša Babić
Ivana Barlović
Sonja Džepina
Sonja Husajna
Tanja Kulundžić
Sanja Ožić

OŠ dr Ivan Ribar
Snježana Babić
Vesna Bručić
Domagoj Jeić
Helena Kalinić
Štefica Mustač
Sunčica Šamec

OŠ I. zagrebački partiznaski odred
Božica Budak
Suzi Čopec
Dražen Mužic
Ivica Sruk

Zavod za rehabilitaciju tjelesno invalidne djece i omladine