Edith Merle 1980

EDITH MERLE

Stroj za ručavanje -  29. 9. – 15. 10. 1980.

Edith Merle novo je ime u raznolikom u svijetu naše keramike. Rekao bih odmah i novo ime u svijetu naše keramičke skulpture, i skulpture uopće. Za to tri godine koliko se bavi kerami­kom (od 1976.) Edith Merle ne samo da je dobila nekoliko nagrada za svoj rad, i bila pozivana na važne keramičke (se­lektivne, pozivne i reprezentativne) iz­ložbe u zemlji i svijetu, i priredila 4 sa­mostalne keramičke izložbe ( … ), već se je, kao izričito osebujna, nekonvencio­nalna, stvaralačka postavka, vrlo uvjer­ljivo i razložno afirmirala u svijesti naše suvremene likovne situacije, bez obzira na disciplinarna ograničenja (ili odre­đenja).

Vlado Bužančić
(iz predgovora u katalogu samostalne iz­ložbe u Galeriji Spektar, 5. 6. – 1. 7. 1979.)

Edith Merle završila je školu Primijenje­ne umjetnosti u Zagrebu 1959., a grafiku na Akademiji za primenjene umetnosti u Beogradu 1964., u klasi profesora Mihaila Petrova. Keramikom se bavi od 1976. godine. Živi i radi u Zagrebu.

Samostalne izložbe:
1972. Zagreb, Galerija Dubrava
1973. Zagreb, galerija Lotrščak
1973. Zagreb, Salon škole primijenjene umjetnosti (sa Nadom Orel)
1975. Zagreb, Galerija umjetničke fotografije
1978. Ljubljana, Galerija Borec
1979. Beograd, Galerija grafičkog kolektiva
1979. Novi Sad, Galerija kulturnog centra Radivoj Čirpanov
1979. Zagreb, Galerija Spektar
1980. Zagreb, Galerija Dubrava
1980. Rovinj, ­Zavičajni muzej

Djela na javnim mjestima (uređenje interijera):
1968. Pariz, Caffe-bar Anapurna
1972. Zagreb, restaurant Savski mlin
1976. Rovinj, Valalta, restaurant Uvala
1979. Zagreb, Imes-a

Nagrade:
1964. Beograd, I. nagrada za plakat za izložbu studenata APU
1978. Gualto tadino, Zlatna plaketa na XVIII. međunarodnom konkursu keramike
1978. Grottaglie, III. nagrada (ex aequo) na Mediteranskom kon­kursu keramike
1978. Zagreb, Diploma za vrtenu i oslikanu keramiku na izložbi Zagrebačkoga suvenira
1979. Gualto tadino, I. nagrada (ex aequo) za servis na XIX. medu­narodnom konkursu Keramike
1979. Rovinj, Grisia, otkupna nagrada zavičajnoga Muzeja Rovinj
1979. Rovinj, Diploma na izložbi umjet­ničke kolonije Rovinj
1980. Zagreb, Zagrebački salon, Pri­znanje za nekonvencionalni pri­stup keramici
1980. Subotica, I. nagrada na IV. trije­nalu jugoslovenske keramike (ex aequo)
1980. Rovinj, Grisia, nagrada La bat­tana (ex aequo)

Katalog djela:
1. Aja ptica
2. Bolesnica
3. Josipa
4. Josef
5. Jerald
6. Kazimir
7. Karapando
8. Karlo II
9. Mirandolina
10. Mudra ptica II
11. Mudra ptica III
12. Mudra ptica IV
13. Ptica strašIjivica
14. Ptica ponosnica
15. Ptica dosadnica
16. Rosalia
17. Viktorija
18. Do 30. stroj za rubavanje

Izloženi radovi nastali su između 1978. i 1980. godine, tehnikom visokog paljena keramika.

 


(iz knjige dojmova)