Milena Lah 1982

MILENA LAH

Ptice - 19. 4. – 29. 4. 1982.

Kiparski govor je posredan, govori kroz oblik u materijalu. Za ostvarenje toga govora potrebno je vrijeme. Skulptura se može reproducirati, o njoj se može pričati, ali ona počinje živjeti i vri­jediti tek onda kada govori sama za sebe, postane spoznajna jedinica – svjedočanstvo vremena, bez obzira na položaj zemlje, njezinu geografsku širinu i dužinu.

Skulptura je vremenski produžena misao oformljena u materijalu, prisutna u prostoru. Trodimenzionalno govori iz svih vremena, bilježi narode, otkriva sveukupno prisustvo postojećeg u vremenu. Gdje i kada počinje sažimanje misaona formiranja rada, u kojim tkivima, poslije kakvih stimulacija pojedinaca ili naroda, kretanja medija prostora i intenzivnog selekcioniranja rada?

Rad u skupini na simpoziju donosi napon, superpoziciju rada i razmišljanja. Napon rada nalazi se između misaonoga i realnoga zahvata, ekonomskoga limita, materijala, između vremena, fizičkih i artističkih mogućnosti. Stvarati nova urbane površine u pri­rodi, u parku, na trgu, uz prisustvo ljudi-prolaznika, u međusobnoj spoznaji rada kipara i materijala, znači stvoriti — za naše vrijeme — novu vidljivost u materijalu.

Milena Lah
Katalog djela:
1. Ptica I, 1966./1967., gips
2. Ptica II, 1966./1967., gips
3. Ptica III, 1966./1967., gips
4. Ptica IV, 1966./1967., gips
5. Ptica, 1966./1967., gips
6.-9. Skupina ptica, 1968., bronca
10. Galeb – oslobođenje, 1968., gips
11. Galebovo oko, 1968., gips
12. Tromba marina, 1968., gips
13. Galeb, 1968., gips
14. Pokrenuti oblik, fotografija, Krastal 1968., kamen
15. Galbovi lete, fotografija, Labin 1970., kamen
16. Galeb, fotografija, Neumarkt opf. 1974., kamen
17. Galeb koji hoda, fotografija, Nad Kreuznach,1974., kamen
18. Tri galeba, fotografija, Aranđelovac, 1976. kamen
19. Plavi galeb, 1962./1979., ulje na platnu

Milena Lah je rođena u Svetome Križu u slovenskome primorju. Gim­naziju pohađala u Mariboru i Zagrebu. Diplomirala je kiparstvo na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, u klasi Vanje Radauša (1949.), a potom je suradnica u Majstorskoj radionici Vanje Radauša (1949./50.). Prvi put izlaže na skupnoj iz­ložbi Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske (danas: Savez hrvatskih društava likovnih umjetnika) u Zag­rebu, 1950., samostalno istupa če­tiri godine poslije, isto u Zagrebu. U svemu je sudjelovala na oko 170 skupnih priredaba, u zemlji i ino­zemstvu. Tematska izložba Ptice u Galeriji Dubrava 23. joj je samostalna izložba. Od 1980. je pot­predsjednica evropskog simpozija St. Margarethen u Austriji, Članica je nekoliko međunarodnih kipar­skih simpozija, na kojima redovito sudjeluje od 1963., (Kostanjevica na Krki, Forma viva.). Gotovo sve skulptura na simpozijima izvela je u kamenu.

 


(iz knjige dojmova)