Vera Fišer, Lidija Kašpar-Stranić i Vesna Vinski 1981

VERA FIŠER, LIDIJA KAŠPAR-STRANIĆ I VESNA VINSKI

Dan žena – 2. 3. – 15. 3. 1981.

Ideja za ovu izložbu potekla je od slikarice Lidije Kašpar-Stranić. Ona je, po vlastitu kazivanju, uzalud pokušavala da u Zagrebu nađe organizatora koji bi u povodu 8. marta, Međunarodnog dana žena, otvorio izložbu žena umjetnica apstraktnoga izražaja. Obično se takve priredbe određuju nekojom te­mom. U praksi onda izlazi da se na tim izložbama gotovo u pravilu pokazuju radovi figurativne artikulacije slikarice, kiparice i grafičarke apstraktne vokacije ostaju, stoga, često po strani od manifestacija tog tipa, što je nehotično zanemarivanje jednoga dijela naše suvremene umjetno­sti u prigodnim prazničkim postavima. Galerija Dubrava, je rado prihvatila sugestiju Lidije Kašpar-Stranić i pri­premila izložbu svojih triju suradnica koje se, ili u potpunosti, kao Lidija Kašpar-Stranić, ili samo u nekojim ciklusima, kao Vera Fišer, odnosno Vesna Vinski, izražavaju apstraktno. Izložba je komponirana u tome smislu – karakterizira je apstraktni likovni govor. Premda je očito, već nastupilo doba u kojemu će prevladavati komunika­tivna umjetnost, kao nužna antiteza onoj vrsti umjetnosti koja je dokinula fizičku egzistenciju djela, ta zahtjev­na komunikativnost imat će, pretpostavljam, razumijevanja za asocijativ­nu apstrakciju, budući da su oba pola objektivne umjetnosti, i figurativnost i apstrakcija, skupa branila stvar likovnog djela kao djela, naspram konceptualisti6kim i drugim tendencija­ma što su poricale bit fizičke opstojnosti likovnoga djela. Noviji opus Lidi­je Kašpar-Stranić obilježen je poststruktivizmom geometrijskog inženjeringa i kombinatorike, utemeljene na raščlambi geometrijskoga lika, i visokom i senzualnom osjetljivošću za boju. Po raznolikosti i po maštovitosti realizacija prednjači pred kolegama slične orijentacije i možda je ovoga trenutka, poslije Miroslava Šuteja, najzanimljivija ličnost zagrebačkog post­konstruktivističkog kruga.
Vesna Vinski je u novoj strukturalističkoj fazi – stvaralački tok joj je tekao od tašizma! Vera Fišer se pred­stavila dvama ciklusima skulptorskih traženja iz 1977., što opetovano svjedoči o njezinoj nemirnoj znatiželjnoj prirodi.

Josip Škunca

.
VERA FIŠER

Skulptura u žičanoj mreži i poliuretanu


Vera Fišer rođena je 27. siječnja 1925. u Zagrebu. Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirala u klasi profesora Vanje Radauša. Izlaže od 1953. godine.

Samostalne izložbe:
1961. Zagreb, Salon ULUH
1965. Zagreb, Salon ULUH
1969. Zagreb, Galerija Dubrava
1972. Malinska, Haludovo
1972.  Opatija, Umjetnički paviljon Juraj Šporer
1973. Zagreb, Galerija Dubrava
1973. Zagreb, Paviljon Slovenija­les
1973.  Zagreb, Galerija Lotrščak­
1973. Zagreb, Zavod za kulturu i ob­razovanje
1976. Zagreb, Knjižnica u Zapruđu
1976. Zagreb, Salon HDLU
1978. Zagreb, Mali lapidarij
1978. Zagreb, Otvorena scena
1978.Zagreb, Plato Mamutice, Travno
1978. Zagreb, Galerija Izlog
1978. New York, Jugoslavenski informativni centar

Likovne kolonije:
1969. Seguret, Francuska
1973. Ostrožac, Kolonija skulptora,
1973. Sisak, Likovna kolonija Želje­zare Sisak
1975. Primošten, Likovna kolonija Primošten
1976. Seguret, Francuska
1977. Počitelj, Likovna kolonija Po­čitelj

Katalog:
1.-4. Igre sa žičanom mrežom, različiti formati, 1977.
1.-4. Igre sa žičanom mrežom, različiti formati, 1977.
5.-11. Igre sa šaum-gumom, različiti formati, 1977.

 

LIDIJA KAŠPAR-STRANIĆ

Slike

Lidija Kašpar-Stranić rođena je 1923. godine u Slavonskom Brodu. Godine 1943. za­vršila je grafički odjel na Školi za umjetnost i obrt u Zagrebu, a 1949. dip­lomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u istom gradu, u specijalki pro­fesora M. Tartaglie. Izlaže od 1950. godine.

Samostalne izložbe:
1973. Zagreb, Upravna zgrada INKO
1973.  Zagreb, Salon HDLU
1974. Sisak, Galerija muzeja grada Siska
1975. Maribor, Umetnostna galerija
1976. Zagreb, Galerija Dubrava
1976. Rijeka, Mali salon Moderne galerije
1978. Zagreb, Studio galerije fo­rum

Javni objekti:
Zagreb – Pionirski dom Marko Oreššković
Zagreb – Fakultet za fizičku kulturu
Zagreb  – bazen i sportska dvorana
Zagreb-  OŠ 8. maja
Kutina – Sportski dom
Zagreb – OŠ u Travnom
Zagreb- OŠ Pavao Lončarić
Zagreb – OŠ Ivan Kozarčanin
Zagreb – OŠ Viktor Bubanj

Nagrade:
1973. Sloven Gradec, II jugoslovan­ska razstava del likovnih u­metnic
1979. Gospić, XIV likanale, otkupna nagrada

Katalog:
1. Oblici 9, 100×100 cm, 1978.
2. Oblici 9, 100×100 cm, 1978.
3. 3 kvadrata II, 100×100 cm, 1978.
4. 3 kvadrata p, 100×100 cm, 1980.
5. Kvadrati u pravokutniku, 100×130 cm, 1980.
6. 3 kvadrata maratonska, 100×130 cm, 1981.
7. 3 kvadrata i 1. skriveni, 60×60 cm, 1980.
8. 4 kvadrata, 50×50 cm, 1980.
9. 2 kvadrata, 100×100 cm, 1979.
10. 4 kvadrata, 100×100 cm, 1980.

 

VESNA VINSKI

Slike i pasteli

Vesna Vinski rođena je u Zagrebu 1944. godine. Po završenoj gimnaziji upisuje se na Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Diplomirala je slikarstvo u klasi profesora Otona Post­ružnika, primivši nagradu Akademije za slikarstvo. Na istoj akademiji je i magistrirala na postdiplomskom studi­ju slikarstva 1970. (profesor Postružnik). Godine 1968. bila je student Art’s stu­dents league u New Yorku, u klasi prof. Willa Barneta. Izlaže od 1967. godine.

Samostalne izložbe:
1972. Zagreb, Salon ULUH
1973. Sisak, Muzej grada Siska
1973. Zagreb, Galerija Dubrava
1974. Skoplje, Dom na mladite 25. maja
1974. Zagreb, Narodno sveučilište Trešnjevka
1975. Zagreb, Galerija Vladimir Nazor
1977. Zagreb, Studio galerije Karas
1980. Zagreb, Salon galerije Karas

Likovne kolonije:
1977. Nova gradiška, Likovna kolo­nija Strmac
1977. Krk, Slikarska kolonija Krk
1978. Obrovac, Likovna kolonija Zr­manja

Katalog:
1. Pazi, mina, kombinirana tehnika/platno, 152×114 cm
2. Uunutar samoće, silka tehnika/samt, 145×114 cm
3. Broadway, kombinirana tehnikasamt, 100×80 cm
4. Eksplozija boje, pastel, 100×70 cm
5. Ljubičasto stablo prijeti, pastel, 100×70 cm
6. Krik, akrilik/papir, 70×50 cm
7. Crescendo, pastel, 100×70 cm
8. Život vrta, pastel, 100×70 cm


(iz knjige dojmova)