4. svibanjski salon naive 1982

4. SVIBANJSKI SALON NAIVE

7. 5. – 25. 5. 1982.


Josip Bićanić, Trudnica, 1982., orah, visina 44 cm


Stjepan Škvorić, Umorni svirači, 1981., orah, visina 44c m

Izmijenjena slika salona

To je već drugi Svibanjski salon naive zaredom koji se održava po promijenjenim, demokratiziranim pravilima. Pravo na sudjelovanje imaju svi, a ne samo članovi Društva naivnih likovnih umjetnika Hrvatske sa statusom profesionalnoga umjetnika, kako je to bilo na I i  II salonu, pa umjesto cehovski zasnovane izložbe sada smo opet u prilici da pokažemo izložbu utemeljenu na kakvoći rada, a ne na društvenomu položaju izložbenoga kandidata. Pri tome valja dodati da je izbor ponuđenih djela za Salon nužno subjektivan, tako da moguć prigovor na konačni odabir izložaka, postavljenih zbog povećega broja u galeriji Mirko Virius i u galeriji Dubrava, treba uputiti piscu ovih redaka, koji je selekcionirao za izložbu predložene radove. Neki su autori, naravno, odbijeni.

Sva izložena djela nastala su uglavnom lani ili ove godine, jer je nakana Salona da prezentira mahom noviju produkciju članstva na reprezentativnoj godišnjoj priredbi, što je uostalom prirodno. Učinili smo neke iznimke. Selektor izložbe je pozvao kipara Krešimira Trumbetaša da izlaže kao gost, cijeneći nadasve njegov rad i pribojavajući se lanjskoga slučaja, kad je kiparska sekcija (III salon) bila znatno ispod realnoga stanja u Društvu, budući su mnogi izostali.

Apstinencija među kiparima pogodila je skulptorski dio izložbe i ovaj put. Čini se da je krnjem odzivu ponajviše kumovala otežana strana transporta iz unutrašnjosti u         Zagreb, pa tako Trumbetaševa nazočnost donekle popunjava prazninu što je nastala u sekciji izostankom nekolikih uvaženih članova. Na izložbu su uvršteni i kipovi pokojnoga Stjepana Bastalca, čime se DNLUH opetovano i sa zahvalnošću odužuje njegovu stvaralaštvu i primjernome, nesebičnu radu u organizaciji umjetnika.

Matija Skurjeni, bard naivne umjetnosti u nas i u svijetu, pogođen bolešću nije na žalost više aktivan, ali smo i njega htjeli na Salonu, kao i Bastalca, da mu i ovim skromnim načinom odamo dužnu čast, na što nas je potakao i nedavni izlazak njegove monografije iz pera Vladimira Malekovića. Uvršten je jedan njegov stariji crtež koji se nalazi u Viriusu na prodaji. Prisutnost Pere Mandića i Save Sekulića imamo zahvaliti susretljivosti mr Bože Biškupića. Poznato je da su u DNLUH učlanjeni i umjetnici iz drugih republika, čime naše republičko društvo samo potvrđuje svoju demokratsku bit. Biškupić je pomogao da Mandićeva i Sekulićeva slika pravodobno stigne na IV salon. Sudjeluju, nadalje, neki manje poznati autori, ali ne i minorni po slikarskim postignućima, Kalajzić, Đuka, a broj izložaka kojima je pojedini izlagač zastupljen nije, isključivo, rezultat vrednovanja, nego i stava izlagača. Drago Sminderovac je kandidirao jedan reljef, pa je i zastupljen sa jednim djelom. Najveći broj izložaka je tri. Jedini umjetnik koji prelazi to prihvaćenu normu, uvjetovanu nikada dovoljno prostranim sobama za izlaganje, je Ivan Lacković Croata. U Viriusu izlaže ulje, u Dubravi tri grafička lista, koji faktički tvore jedinstvenu cjelinu: triptihon. Na dva različita mjesta izlaže i Ivan Rabuzin, dva ulja u Viriusu te jedan sitotisak u boji u Dubravi. Prihvaćena je, naime, koncepcija da u matičnoj galeriji, u Tkalčićievoj ulici 13, budu postavljene slike, a skulpture, kao i crteži, akvareli i grafički listovi u galeriji Dubrava, kako bi se postigla, s obzirom na nužnu podjelu Salona zbog količine izložbenoga materijala, kakva-takva prihvatljiva ravnoteža u cjelini prezentacije. U istomu svjetlu treba razumjeti i nastup Ivana Večenaja. Da bude predstavljen crtežima, a ne i slikama, odlučio je on sam, predloživši za Salon dva crteža manjega formata iz stalne prodajne ponude u galeriji Virius. Eugen Buktenica ima samo jedno ulje, jer je to jedno ulje i poslao, kao i Antun Bahunek ili Martin Mehkek, da spomenemo neke od poznatijih.

U svemu se za IV svibanjski salon naive prijavilo 106 slikara, grafičara i kipara, koji su poslali 220 radova. Od toga sam odabrao 95 izložaka od 48 slikara i grafičara te 20 kipara. U usporedbi s lanjskim Salonom kandidirao se i izlaže veći broj umjetnika. Kako sam gledao više na radove nego na imena, dogodilo se do se slika Salona donekle izmijenila.

Možda bi u povodu IV Salona trebalo još reći da je to posljednja skupna izložba u dosadašnjoj galeriji Društva u Tkalčićevoj 13 (posljednja samostalna izložba bila je ona od Marice Movec-Tomljenović, od 13. travnja do 1. svibnja). Tko zna koji će tek Salon biti u novoj galeriji, nekoliko kuća dalje u istoj ulici, u zgradi koju tek treba privesti svrsi, jer je trenutno u lošemu stanju. To nas obvezuje da ponovo i sami materijalno potpomognemo brži dovršetak povijesno privlačne kuće na broju 14, da ne padne sav trošak na teret općinskoga SIZ-a kulture, koji i tako ima silne obveze spram najrazličitijih kulturnih ustanova i pojedinaca na svomu području. Međutim, afirmirao bih ovdje misao novoga predsjednika DNLUH-a, Ivana Rabuzina, da jednako kao što je postojeća galerija bila izražaj aktivnoga odnosa članstva naspram revitalizacije Tkalčićeve, o čemu se u zadnje vrijeme dosta govori i polemizira, s obzirom na veće adaptacione zahvate u dijelu ulice do Krvavoga Mosta, da će i buduća galerija na novoj adresi jednako tako označiti istu, nepromijenjenu ljubav i zanimanje za odgovarajuću, dostojnu obnovu ove stare pučke ulice u srcu Zagreba. Mi umjetnici – kaže Rabuzin – moramo u tomu pogledu prednjačiti.

Josip Škunca


Mirko Borščak, Stidljivka, 1981., kruška, visina 36 cm


Josip Šimić, Mrazovače, 1981., kruška, visina 10 cm


Zlatko Grgeljac, Bliskost, 1981., kruška, visina 31 cm

Popis autora:

Josip Generalić rođen je 1936. godine u Hlebinama. Živi i radi u Zagrebu. Izlaže od 1954. godine na mnogobrojnim kolektivnim, a od 1959. devedesetak samostalnih izložbi u zemlji inozemstvu.

Katalog:
1. Kod stola, 1981., akvarel/papir, 21×18 cm

Ivan Lacković Croata rođen je 1932. godine u Batinskoj (Podravina). Izlagao je na 300 kolektivnih izložbi u zemlji i svijetu, te na osamdeset samostalnih u svim važnijim gradovima kod nas i u inozemstvu.

Katalog:
1. Breme, 1981., bakropis, 47,5×32,5 cmž
2. Ruže, 1981., bakropis, 47,5×32,5 cm

Ivan Rabuzin rođen je 1919. u Ključu kod Novog Marofa, gdje danas živi. Slika od 1946. godine. sudjelovao je na 300 kolektivnih izložbi u zemlji i svijetu. Samostalno izlaže od 1956. godine na preko pedeset izložbi u nas i u inozemstvu.

Katalog:
1. Pejzaž, 1982., serigrafija, 50×70 cm

Karel Umek Kazoli rođen je 1936. godine. Živi u Čakovcu. Izlaže od 1975. godine na kolektivnim izložbama u Varaždinu, Čakovcu, Ludbregu, Ivancu, Zagrebu, Svetozarevu, Ptuju, Splitu, Bledu, Beogradu, Linzu, Koprivnici, Rijeci, Lenjingradu, Beču i dr. Samostalno je izlagao u Varaždinu, Varaždinskim Toplicama, Čakovcu, Zagrebu i Rijeci.

Katalog:
1. Malo enigmatike, 1982., grafika, 45×35 cm
2. Barijera, 1982., grafika, 45×35 cm

Ivan Večenaj rođen je 1920. godine u Goli, gdje i danas živi. Slika uljem od 1954. godine. Sudjelovao je na preko 200 kolektivnih izložbi zemlji i svijetu. Samostalno je izlagao Koprivnici, Varaždinu, Zagrebu, Splitu, Milanu, Crikvenici, Torinu i Hlebinama.

Katalog:
1. Pastiri, 1981., tuš/papir, 49,5×35 cm
2. Cvijeće, 1981., akvarelirani crtež, 43×35 cm

Mladen Vukelić Moro rođen je u Opatiji. Živi u Zagrebu. Crtanjem se bavi od 1965. godine. Od 1970. izlagao je na kolektivnim izložbama u Amsterdamu, Baselu, Beču, Grazu, Lenjingradu, Beogradu, Trebnju, Zagrebu, Zlataru, Sanskom Mostu, Vrbovcu, Novom Sadu, Rijeci, Rovinju, Pazinu i dr. Samostalno je izlagao u Beogradu, Lenjingradu, Karlovcu, Krapini, Samoboru, Zlataru, Trebnju, Zagrebu, Vrbovcu, Rijeci, Senju i dr.

Katalog:
1. Vela vala, 1981., crtež tušem, 35×50 cm
2. Stari dvori, 1981., crtež tušem, 35×50 cm

Drago Belina rođen je 1928. godine u klupci u hrvatskom zagorju. Živi u Gubaševskom Proseniku kod Velikog Trgovišća. Kipari od 1964. godine. Sudjelovao je na preko 50 kolektivnih izložbi u Trebnju, Zagrebu, Sisku, Kostanjevici, samoboru, Beču, Grazu, Novom Vinodolskom Zlataru, Svetozarevu, Karlovcu i dr. Samostalno je izlagao u zagrebu, Dubrovniku, Začretju, Zlataru.

Katalog:
1. Majka i dijete, 1982., orah, visina 40 cm
2. Stolar, 1982., orah, visina 40 cm
3. Zamišljena djevojka, 1982., orah, visina 40 cm

Dragica Belković rođena je 1931. godine. Živi u Hlebinama. Kipari od 1967. godine. Od 1968. izlagala je na brojnim kolektivnim izložbama. Samostalno je izlagala u Hlebinama, Trebnju, Zlataru, Koprivnici Karlovcu, Crikvenici, Torinu i Zagrebu.

Katalog:
1. Poljubac, 1982., vrba, visina 47 cm
2. Stolar, 1982., lipa, visina 30 cm
3. Zamišljena djevojka, 1982., lipa, visina 30 cm

Josip Bićanić rođen je 1928. godine u Sadlovcu (Lika). Živi u Cerniku kraj Nove Gradiške. Kipari od 1968. godine. Od 1969. sudjelovao je na kolektivnim izložbama u Novoj Gradiški, Kostanjevici, Zagrebu, Hlebinama, Osijeku, Ernestinovu, Svetozarevu, Veneciji, New Yorku, Dubrovniku, Grazu, Beogradu, Zlataru, Parizu, Trebnju, Sanskom Mostu, Bolonji i dr. Samostalno je izlagao u Novoj Gradiški, Bujama, Novigradu, Umagu, Grožnjanu, Zagrebu, Torinu, Zlataru i Iloku.

Katalog:
1. Trudnica, 1982., orah, visina 44 cm
2. Ljubavnici, 1982., orah, visina 43 cm

Mirko Borščak rođen je 1934. godine u Lepoglavi. Živi u Zagrebu. Kipari od 1972. godine. Od 1975. izlaže na kolektivnim izložbama u zagrebu, Splitu, Varaždinu, Ljubljani, Novom Vinodolskom. Samostalno je izlagao u Zagrebu 1981. godine.

Katalog:
1. Stidljivka, 1981., kamen, visina 36 cm

Zdenko Grgeljac rođen je 1950. godine u karlovcu, gdje i danas živi. Kipari od 1973. godine od kada i sudjeluje i na kolektivnim izložbama u Karlovcu, Zagrebu, Beogradu, Trebnju, Osijeku, Svetozarevu, Petrinji, Glini, Beču, Grazu, Ljubljani, Varaždinu, Čakovcu, Novom Mestu, Munchenu i dr. Samostalno je izlagao u Karlovcu, Zagrebu, Beogradu, Trebnju, Gospiću, Kranju i Sevnici.

Katalog:
1. Sreća, 1981., lipa, visina 33 cm

Zlatko Grgeljac rođen je 1955. godine. Živi u Karlovcu, Zagrebu, Slunju, Beču, Grazu, Svetozarevu, Kragujevcu, Gospiću, Otočcu, Zadru, Rijeci, Beogradu, Senju i dr. Samostalno je izlagao u Karlovcu, Beogradu i Sevnici.

Katalog:
1. Bliskost, 1982., kruška, visina 31 cm

Midhat-Midho Hrnčić rođen je 1947. godine u Ključu. Živi u Sanskom mostu. Kipari od 1969. godine. Od 1971. sudjelovao je na kolektivnim izložbama u Sanskom Mostu, Ključu, Zenici, Sarajevu, Zagrebu, Banja Luci, Rijeci, Beogradu, Sokobanji i dr. Samostalno je izlagao u Sanskom Mostu, Lušci, Palanci, Bosanskoj Dubici, Kikindi i Ključu.

Katalog:
1. Mudre glave, 1981., brijest, visina 51 cm

Franjo Kovačić rođen je 1920 . godine u selu Trepče kod Đurđevca. Živi u Zagrebu. Kipari od 1971. godine. Od 1975. sudjelovao je na 35 kolektivnih izložbi u Zagrebu, Svetozarevu, Samoboru, Splitu, Đurđevcu, Križevcima, Parizu, Bjelovaru, Bolonji i dr. Samostalno je izlagao u Zagrebu i Đurđevcu.

Katalog:
1. Dečko, 1981., brijest, visina 25 cm
2. Raj, 1982., reljef, mahagonij, 34×51 cm
3. Gizdava, 1981., brijest, visina 32 cm

Đorđe Kreća rođen je 1936. godine u Budimilić Japri kod Sanskog Mosta. Živi u Zagrebu. Kipari od 1965. godine. Od 1966. sudjelovao je na stotinjak kolektivnih izložbi u zemlji i svijetu. Samostalno je izlagao u Zagrebu, Splitu, Amsterdamu i Sanskom Mostu.

Katalog:
1. Starina Novak, 1982., kruška, visina 43 cm
2. Japodski kralj, 1981., reljef, mahagonij, visina 58 cm
3. Svetac, 1981., reljef, mahagonij, 63×20 cm

Nedjeljko Mušac rođen je 1928. godine. Živi u Osijeku. Kipari od 1974. godine od kada i izlaže na brojnim kolektivnim izložbama. Samostalno je izlagao u Našicama, Zagrebu, Osijeku, Čepinu i iloku.

Katalog:
1. Obitelj, 1974., divlja trešnja, visina 39 cm

Zvonimir Pasanović rođen je 1942. godine u Osijeku, gdje i danas živi. Kipari od 1976. godine. Od 1978. izlagao je na kolektivnim izložbama u Osijeku, Apatinu, Vrginmostu, Svetozarevu, Zagrebu, Vukovaru, Belišću, Stuttgartu, Bolonji i dr. Samostalno je izlagao u Osijeku.

Katalog:
1. Sijači, 1982., drvo, visina 35 cm

Drago Sminderovac rođen je 1919. u Slunju. Živi u Zagrebu. Kipari od 1968. godine. Sudjelovao je na preko 100 kolektivnih izložbi u Kostanjevici, Zlataru, Zagrebu, Sanskom mostu, Trebnju, Svetozarevu i dr. Samostalno je izlagao u Zagrebu, Beogradu, Krapini, Samoboru, Hemmeru i Zlataru.

Katalog:
1. Ljubav, 1981., kovani bakar, visina 120 cm

Josip Šimić rođen je 1947. godine. Živi u Virovitici. Kipari od 1972. godine od kada i sudjeluje na kolektivnim izložbama u Zagrebu, Beogradu, Barču, Virovitici, Osijeku, Iloku, Svetozarevu i dr. Samostalno je izlagao u Virovitici.

Katalog:
1. Mrazovače, 1981., kruška, visina 10 cm

Stjepan Škvorić rođen je 1924. godine u selu Magić Mala kraj Nove Gradiške. Živi u Prvči kod Nove Gradiške. Kipari od 1968. godine. Izlaže od 1968. preko 100 kolektivnih izložaba u Novoj Gradiški, Zagrebu, Hlebinama, New Yorku, Zlataru, Osijeku, Svetozarevu, Trebnju, Ernestinovu, Rimu i dr. Samostalno izlaže od 1972. godine u Dubrovniku, Novoj Gradiški, Piranu, Biogradu na Moru, Opatiji i Zadru.

Katalog:
1. Umorni svirači, 1981., orah, visina 44 cm

Mirko Šolaja rođen je 1939. godine u Ludbregu. Slika od 1969. godine. Od 1975. izlaže na mnogim kolektivnim izložbama u zemlji inozemstvu. Samostalno je izlagao oko 50 puta.

Katalog:
1. Fazan na panju, 1980., reljef, 30×30 cm

Mato Tijardović rođen je 1947. godine u Ernestinovu. Živi u Osijeku. Kipari od 1964. od kada i izlaže na niz kolektivnih izložbi u zemlji inozemstvu. Samostalno je izlagao u Dubrovniku, Osijeku, Vinkovcima, Ernestinovu, Vukovaru, Zagrebu, Novom Sadu, Kninu, Drnišu i dr.

Katalog:
1. Bračni drugovi, 1979., drvo, visina 31 cm

Krešimir Trumbetaš rođen je 1936. godine. Živi u Zagrebu. Kipari od 1967. godine. od 1970. sudjeluje na kolektivnim izložbama u Zagrebu, Luganu, Hlebinama, Bjelovaru, Ljubljani, Mainzu, Parizu, Londonu, Chicagu, Indianpolisu, Ernestinovu, Stuttgartu, Beču i dr. samostalno je izlagao u Zagrebu, Koprivnici, Hlebinama, Samoboru i Bjelovaru.

Katalog:
1. Dvoje, 1980., kruška, visina 79 cm
2. On, 1978., kruška, visina 67 cm

Jozo Vila rođen je 1938. godine. Živi u Zagrebu. Kipari od 1975. godine. Od 1978. godine sudjeluje na kolektivnim izložbama u Zagrebu, Beogradu, Krškom, Križevcima i Bolonji. Samostalno je izlagao u Novom Vinodolskom, Linzu, Krapini, Riminiju i Buzetu.

Katalog:
1. Kumek Jura, 1977., drvo, visina 35 cm

Jože Volarič rođen je 1932. godine u Banovoj Jarugi. Živi u Kranju. Kipari od 1970. godine. sudjelovao je na stotinjak kolektivnih izložbi u zemlji inozemstvu. Samostalno je izlagao u Bogenšperku, Jesenicama, Kranju, Ljubljani, Bledu, Bohinjskoj Bistrici, Sanskom Mostu, Zlataru, Svetozarevu, Banja Luci, Beogradu, Hlebinama, Zagrebu i dr.

Katalog:
1. Moje susjede, 1981., el. zavareni čelik, visina 33 cm

Vjekoslav Žnidarec rođen je 1931. godine. Živi u Ernestinovu. Izlagao je na preko 70 izložbi u zemlji inozemstvu: Osijek, Zagreb, Brođanci, Ernestinovo, Vinkovci, Cetinje, Poreč i dr.

Katalog:
1. Napredni seljak, 1980., drvo, visina 50 cm


Dragica Belković, Poljubac, 1982., vrba, visina 47 cm


Franjo Kovačić, Dečko, 1981., brijest, visina 25 cm


Mato Tijardović, Bračni drugovi, 1979., drvo, visina 31 cm

U Galeriji Mirko Virius izlagali su ostali naivni umjetnici:
Antun Bahunek, Toni Batoni, Jerko Biško, Nena Bjelogravić, Eugen Buktenica, Josip Cugovčan, Radoslav Cvetko, Ingeborg K. Čimić, Milan Dvornić, Toni Đuka, Ivica Fišter, Josip Gec Posavec, Mijo Gradečak, Petar Grgec, Katarina Henc, Pavle Iliev, Đuro Jančić, Marin Kalajzić, Franjo Klopotan, Martin Kopričanec, Stjepan Kosorčić, Lucija Kovač, Ivan Lacković Croata, Dragica Lončarić, Branko Lovak, Pero Mandić, Marica Mavec-Tomljenović, Martin Mehkek, Drago Mikec, Bruno Paladin, Tomislav Petranović Rvat, Ivica Propadalo, Ivan Rabuzin, Marija Radoš-Hegedušić, Sava Sekulić, Vid Skendrović, Ivka Sobočan Goranka, Stjepan Stolnik, Nada Švegović-Budaj, Đuro Varat, Branko Virius, Zlata Volarič, Franjo Vujčec i Kamilo Vujčić.


Drago Belina, Majka i dijete, 1982., orah, visina 40 cm


Midhat-Midho Hrnčić, Mudre Glave, 1981., brijest, visina 51 cm


Zdenko Grgeljac, Sreća, 1981., lipa, visina 33 cm


Mirko Šolaja, Fazan na panju, 1980., reljef, 30×30 cm


(iz knjige dojmova)