Izražaj naivnih 1980

IZRAŽAJ NAIVNIH

21. 2. – 5. 3. 1980.

Drago Sminderovac i Mladen Vukelić­-Moro dugogodišnji su prijatelji, još tamo od osnutka amaterske Grupe 69, pa često i izlažu skupa: Sminderovac skulpture u bakru, Vukelić-Moro crteže u tušu. Kako ih često viđamo zajedno oko Trga Republike, tako ih često zatičemo i na samostalnim izložbama u paru. Premda u izražaju ne­maju dodirnih točaka, već smo se navi­kli na njihov stil: skulptura i crtež.

Sada je posrijedi proširena izložba: sa Smindemcem i Vukelićem-Morom iz­laže i slikarica Ivka Matina-Marinković; samostalna izložba u triju. Kako će publika primiti postav bakrene pla­stike, crteža na papiru i slika uljem na pozadini stakla, u duhu hle­binske škole kojemu ni Sminderovac ni Vukelić-Moro ne duguju ništa?

To je smjela zamisao. Možda su autori ohrabreni kolektivnim izložbama u Ga­leriji Mirko Virius; vidjeli su na njima još i grafičke listove u boji i kipo­ve u drvu i pečenoj zemlji; a možda je to izraz prijateljstva i želje za proširenim izložbenim medijem, nastao u porivu da se, poput uobičajenog dueta (skulptura plus crtež), zasnuje trio, koji će u seriji nastupa pružiti publici drugačiji pogled na koncepciju združene samostalne izložbe. Nadam se da će izložba dati zadovoljavajući od­govor. Budućnost će pokazati koliko su njihova htijenja ustrajna i oprav­dana.

Prepisujem svoju bilješku za združenu samostalnu izložbu Ivka Matine­-Marinković, Drage Sminderovca i Mla­dena Vukelića-More koju sam objavio u njihovu katalogu, u prosincu 1978. godine, kad su prvi put u takvu sasta­vu nastupili u javnosti; bilo je to u Galeriji naivnih likovnih umjetnika Hrvatske Mirko Virius, u Tkalčićevoj 13. sada su opet skupa na svojoj izložbi, ovaj put u Galeriji Dubrava, pa im je druga priredba iste nakane. Privikavamo se, eto, i na tu grupu. Na­dajmo se da je budućnost, na njenoj strani.

Josip Škunca

 

IVKA MATINA-MARINKOVIĆ

Ulje na staklu

Katalog:
1. Zelena zima, 1977., ulje/staklo, 55×70 cm
2. Pastirica, 1978., ulje/staklo, 55×70 cm
3. Čordaš, 1978., ulje/staklo, 70×60 cm
4. Krave na paši, 1978., ulje/staklo, 32×40 cm
5. Cvetje v loncu, 1979., ulje/staklo, 50×40 cm
6. Zubatanje lišća, 1979., ulje/staklo, 32×40 cm
7. Fašenkari, 1979., ulje/staklo, 32×40 cm
8. Voz sena, 1979., ulje/staklo, 32×40 cm
9. Cvetje, 1979., ulje/staklo, 50×60 cm
10. Sunčanice, 1979., ulje/staklo, 32×25 cm
11. Pevec, 1980., ulje/staklo, 60×50 cm

Ivka Matina-Marinković rođena je 1923. godine u Hle­binama, gdje je završila pučku škol,u i primila prve slikarske upute od Ivana Generalića. Kra­će vrijeme radi kao činovnica. Kontinuirano slika od kasnih šezdesetih godina. Članica je društva naivnih likovnih umjetnika Hrvatske.

Samostalne izložbe:
1970. Zagreb, Galerija Inex
1971. Zagreb, Društveni centar za aktivnost žena
1972. Koprivnica, Podravka
1973. Miano, Galerija Cavour
1973. Milano, Galerija Cortina
1973. Verona,  Galerija Cortina
1973. Bremen, Galerija Khoury
1973. Ferrara, Galerija La Faretra
1973. Canto, Galerija Graphis
1974. Bologna, Galerija Milanart
1974. Hilden, Naive art salon
1974. Dusseldorf, Commerzbank
1974. Heidelberg, Galerija Die Remise
1975. Opatija, Hotel Kristal
1975. Poreč, Zavičajni muzej poreštine
1976. Zagreb, Galerija Dubrava
1976. Crikvenica, Turističko društvo
1978. Orsoy, Galerija Im antik basar
1978.  Zapadni Berlin, Galerija Niebuhr
1978.  Zagreb, Galerija Mirko Virius

 

DRAGO SMINDEROVAC

Tučeni bakar

Katalog:
1. Ljubav, 1976., tučeni bakar, visina 45 cm
2. Glava, 1976., tučeni bakar, visina 32 cm
3. Kapetan, 1976., tučeni bakar, visina 55 cm
4. Glava, 1976., tučeni bakar, visina 32 cm
5. Ljubav, 1977., tučeni bakar, visina 44 cm
6. Ribar, 1978., tučeni bakar, visina 42 cm
7. Mornar, 1978., tučeni bakar, visina 36 cm
8. Upoznavanje, 1978., tučeni bakar, visina 30 cm
9. Majka i dijete, 1979., tučeni bakar, visina 47 cm
10. Prodavačica cvijeća, 1979., tučeni bakar, visina 44 cm
11. Majka i kćer, 1979., tučeni bakar, visina 34 cm
12. Akt, 1980., tučeni bakar, visina 42 cm

Drago Sminderovac rođen je 1919. godine u Slunju. Završio je strojobravarski zanat. Slikarstvo je učio u RKUD Vinko Jeđut, a kiparstvom se bavi od 1968. godine. Član je Grupe 69 i Društva naivnih likovnih umjetnika Hrvatske.

Samostalne izložbe:
1969. Zagreb, Galerija Vladimir Nazor
1974. Beograd, Galerija RU Đuro Salaj
1974. Zagreb, Klub salmoupravljača
1975. Krapina, Galerija Hušnjakovo
1975. Zagreb, Društveni centar za aktivnost žena
1976. Zagreb, Galerija Dubrava
1976. Samobor, Gradski muzej
1976. Hemmer, Aula Schulzentrum
1978. Samobor, Gradski muzej
1978. Zlatar, Galerija izvorne umjetnosti
1978. Zagreb, Galerija Mirko Virius

Likovne kolonije:
Sudjelovao je u nekoliko navrata u koloniji i na Iziožbi kipara naivaca Jugoslavije u Erne­stinovu; na Majskom drugovanju u Sanskom Mostu; na Taboru likovnih samorastnikov u Trebnju; u umjetničkoj koloniji Primošten; na Saboru izvornih umjetnika Jugoslavije u Zlata­ru i na Vinodolskom skupu u Novom Vinodol­skom. Plastika većega formata nalazi mu se u hotelu Zagori u Novom Vinodolskom i u Gradskom muzeju u Samoboru.

 

MLADEN VUKELIĆ-MOROTuš na papiru

Katalog:
1. Liburnijske terase, 1978., tuš/papir, 30×30 cm
2. Pjesma za sav svijet, 1978., tuš/papir, 30×30 cm
3. Zimski mir u luci, 1978., tuš/papir, 30×30 cm
4. Ne ponovilo se, 1978., tuš/papir, 30×30 cm
5. Nonić gre na samanj, 1979., tuš/papir, 30×30 cm
6. Dva sopilaša, 1979., tuš/papir, 35×50 cm
7. Iz mog kraja, 1979., tuš/papir, 35×50 cm
8. Sopilaš, 1979., tuš/papir, 35×50 cm
9. Mirna mula, 1979., tuš/papir, 35×50 cm
10. Sajamska živahnost, 1979., tuš/papir, 35×50 cm
11. Franina i Jurina na sajme, 1979., tuš/papir, 35×50 cm
12. Samanj va leprince, 1979., tuš/papir, 50×35 cm

Mladen Vukelić-Moro rođen je 1921. godine u Opatiji. Publicist je zagrebačkoga velesajma u miro­vini. Intenzimno riše od 1965. godine. Član je Grupe 69 i Društva naivnih likovnih umjetnika Hrvatske.

Samostalne izložbe:
1972. Zagreb, Press-centar zagrebačkoga Velesajma
1972. Zagreb, Malo kazalište Trešnjevka
1973. Beoegrad, Galerija RU Đuro Salaj
1973. Zagreb, Klub samoupravljača
1974. Gospić, Dom JNA
1975. Krapina, Galerija Hušnjakovo
1975. Zagreb, Centar za društvenu aktivnost žena
1975. Lenjingrad, Dom prijateljstva i mira s narodima drugih zemalja
1976. Zagreb, Galerija Dubrava
1976. Samobor, Gradski muzej
1976. Trebnje, Galerija likovnih samorastni­kov
1977. Zagreb, Centar za društvenu aktivnost žena
1977. Zagreb, Salon uredskih strojeva Mla­dost
1977. Brestanica, Galerija samorastnikov
1977.  Crikvenica, Turističko društvo
1977. Rijeka, Salon zajednice talijana braće Duiz
1978. Opatija, Čitaonica Viktor Car Emin
1978. Samobor, Gradski muzej
1978. Sevnica, Galerija v oknu
1978. Zlatar, Galerija izvorne umjetnosti
1978. Novi Vinodolski, Narodni muzej i ga­lerija
1978. Senj, Centar za kulturu i obrazovanje
1978. Zagreb, Galerija Mirko Virius
1979. Zagreb, Slovenski dom
1979. Primošten, Hotel Slava
1979. Novi Vinodolski, Narodni muzej i galerija
1979. Zagreb, SIZ mirovinskog i invadidskog osiguranja radnika Hrvatske
1979. Samobor, Kristal
1980. Zagreb, Grafički zavod Hrvatske


(iz knjige dojmova)