Opis X3D slika Ivice Kiša 2009

IVICA KIŠ

Detaljan opis fotografskih X3D slika

SLIKA 1. HAUSTOR, 2008.

KINEMATOSTEREOSKOPIJSKI NIZ OD 16 ( MULTI BURST) SNIMKI DIGIOT0M SONY W7, (OPCIJA MULTI BURST 1/7.5 daje 16 snimki u 1/2 sekunde) PRVI PUTA SNIMLJEN VERTIKALNI KADAR IZ TRAMVAJA U VOŽNJI ILICOM. U Galeriji Vladimir Filakovac izložena je stereoskopska slika, dakle veliki print koji se gleda kroz točku ispred slike, ili ukriž, kao i sve ostale izložene X3D slike.

SLIKA 2. ROTIRAJUĆI DODEKAEDRON, 2004.

KINEMATOSTEREOSKOPIJSKI NIZ (1/15 MULTI BURST opcija digiota SONY W7 kojm radi 16 snimki u sekundi) 0 NIT OBJEŠEN ROTIRAJUĆI DODEKAEDRON. Od po dvije susjedene snimke iz MULTI BURST-a rotirajućeg motiva dobiva se jedan STEREOPAR. Kod pravilnih poliedara od svih 16 sličica može se napraviti 16 STEREO PAROVA U Galeriji Vladimir Filakovac izložena je stereoskopska slika, dakle veliki print koji se gleda kroz točku ispred slike, ili ukriž, kao i sve ostale izložene X3D slike.

SLIKA 3. BISERUJKA, ŠPILJA KOD RUDINA NA KRKU, 2002.

Dvije snimke snimljene (analognim fotoaparatom MINOLTA MAXXUM) sa stativa i sa stereoskopskim razmakom od cca 60 cm. Skenirane analogne slike posložene u P.S.-u.

SLIKA 4. SKULPTURA PERUŠKA BOGDANIĆA U PARKU DVORCA JAKOVLJE, 2006.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 50 cm.

SLIKA 5. UŠĆE CETINE 2009.

Stereoskopska (X3D) slika napravljena od dvije snimke digiotom (SONY W7) sa trajekta koji je plovio Bračkim Kanalom (iz Splita put Staroga Grada na Hvaru). Motiv (0miš sa ušćem Cetine) je od mjesta snimanja udaljen oko 22.500 metara!! Snimano je sa dvije različite pozicije broda u kretanju (u vremenskom razmaku od dvije minute), pa uz pretpostavku da je brzina plovidbe oko 8m/sekundi, razmak među snimkama je oko 960 metara (to je stereoskopski razmak pri kojem pogledi zatvaraju kut malo veći od 2°!) U ovom primjeru prednji plan (more) je “apstraktna tekstura” pa nimalo ne ometa prostorni ugođaj reljefnog doživljaja planina.

SLIKA 6. JATO SALPI, 2008.

STEREOGRAM napravljen u PAINT-u i P.S.-u uz zahvalu članu fotozine-a Alienu sa čije sam podvodne snimke od jedne salpe (sistemom copy-paste) složio ovaj stereogram ribljeg jata.SLIKA 7. SVETA LUCIJA, JURANDVOR, KRK, 2006.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 80 cm.

SLIKA 8. VRT TVRDALJA PETRA HEKTOROVIĆA U STAROM GRADU NA HVARU, 2009.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 60 cm.

SLIKA 9. ZVONIK SVETOG DUJE KROZ OKNO DIOKLECIJANOVE PALAČE, 2005.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 60 cm.

SLIKA 10. OPRTALJSKA VRATA, 2006.

Snimano kamerom opskurom stereoskopikom (©ame®r@ obs©u®@ ste®eos©opic@, vlastita konstrukcija) na fotopapir BROMAL 3.11.2006. (od 14:22 do 14:40, exponirano 1080 sekundi ili 18 minuta). Sken negativa finaliziran P.S.-om.

SLIKA 11. ZAGREBAČKA KATEDRALA, 2007. (poklon Galeriji Vladimir Filakovac)

Samookidačem snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7 položenim na nogostup) sa stereoskopskim razmakom od cca 50 cm
SLIKA 12. RIVICA, RESTORAN U NJIVICAMA NA OTOKU KRKU 1996.

Snimano kamerom opskurom stereoskopikom (©ame®r@ obs©u®@ ste®eos©opic@, vlastita konstrukcija) na fotopapir BROMAL 5.8.1996. (od 15:20 do 15:40, exponirano 1200 sekundi ili 20 minuta). Sken negativa finaliziran P.S.-om.

SLIKA 13. SPLITSKI ZVONICI, 2005.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 120 cm.

SLIKA 14. JAGLAC, 2002.

Stereogram, friz od 4 snimke cvijeta napravljene iz 4 gledišta (oko jaglaca) kamerom opskurom mikrom (©ame®r@ obs©u®@ mi©®@ f=12mm, vlastita konstrukcija) na FUJICOLOR SUPERIA CA110 200 ASA (C-110 kazeta), skenovi negativa složeni P.S.-om.

SLIKA 15. GUNDULIĆEVA, 2007.

KINEMATOSTEREOSKOPSKI MULTI BURST NIZ SNIMLJEN IZ PUZEĆEG TRAMVAJA. U Galeriji Vladimir Filakovac izložena je stereoskopska slika, dakle veliki print koji se gleda kroz točku ispred slike, ili ukriž, kao i sve ostale izložene X3D slike.

SLIKA 16. BRODSKA TVRĐAVA 1996.

Snimano na Agfacolor negativ (leica) film, serijskom ekspozicijom (iz ruke MINOLTA MAXXUM monoskopska analogna kamera, objektiv f=50mm) sa preleta motornim zmajem lipnja 1996. Stereoskopski razmak snimki definiran je brzinom letjelice (m/sek) i vremenskim razmakom između svake ekspozicije. Monoskopsku (jednu) snimku objavila Hrvatska Pošta u seriji poštanskih maraka hrvatske utvrde (13.05.2003. design: Danijel Popović), odbivši prijedlog autora fotografije, da se otisne stereoskopski blok serije maraka (za što nije bilo nikakvih tehničkih prepreka, što bi se izazvalo pozornost u filatelističkom svijetu u kojem su stereoskopske serije poštanskih maraka pravi rariteti).

Slika 16a. POŠTANSKA MARKA HRVATSKE POŠTE, BRODSKA TVRĐAVA

SLIKA 17. RAPSKI ZVONICI, 2005.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 250 cm.

SLIKA 18. TRIJEM UZ RIBNJAK TVRDALJA PETRA HEKTOROVIĆA U STAROM GRADU NA HVARU, 2009.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 50 cm.

SLIKA 19. KROVOVI RADIĆEVE, 2006.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 60 cm.

SLIKA 20. LEUTZINGEN, ŠVICARSKA 1999.

Snimano kamerom opskurom stereoskopikom (©ame®r@ obs©u®@ ste®eos©opic@, vlastita konstrukcija) na fotopapir ILFORD 12.8.1999. (od 10:50 do 11:07, exponirano 1020 sekundi ili 17 minuta). Sken negativa finaliziran P.S.-om.

SLIKA 21. ZAGORSKI VINOGRAD, 2007.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 60 cm.

SLIKA 22. OZALJ, 2009.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 60 cm.

SLIKA 23. ŽENA I TRAMVAJ, 2006.

Kinematostereoskopske slike nisu prave stereoskopske slike jer su sve snimljene stabilnom kamerom (u mirovanju) iz jednog gledišta, no umulti brst modu snimanja prostorni dojam pri stereoskopskom gledanju daje motiv u pokretu. Pri tome motiv koji se kreće slijeva nadesno vidimo ispred slike ako ga gledamo stereoskopski (ukriž), no ukoliko se motiv kreće sdesna nalijevo pred slikom ćemo ga vidjeti ako gledamo stereoskopijski (kroz sliku). Na ovoj slici se tramvaj kretao veoma polako nalijevo, a žena pred njim nadesno.

SLIKA 24. ZELENI VAL, 2006.

STEREOGRAM napravljen P.S.-om od teksture složene iz detalja anlogne snimke (parka). U galeriji „Vladimir Filakovac“ izložen je posljednji sterogram iz eksperimentalnog niza stereograma napravljenih u P.S.-u od istog teksturnog predloška.

Svaki primjerak ove serije stereograma na displeju kompjutera može se gledati stereoskopski (ukriž ili kao X3D) ili steroskopijski (kroz sliku ili kao ||3D), jer mu je u toj veličini steroskopski razmak manji od prosječnog razmaka zjenica kod ljudi.SLIKA 25. ZDENAC

Snimano 15.10.2008. stereoskopskom kamerom opskurom (drugom vlastite konstrukcije NOVA ©ame®@ obs©u®@ ste®eos©opic@) na fotopapir BROMAL K63, od 15:10 do 15:35 (exponirano 25′ ili 1500”). Motiv difuzno osvijetljen, dokumentarno snimljen digiotom SONY W7 mode automatic sa sljedećim parame3ma; 400ASA,1/125s, 5.6, fl7.9mm. Pokazan je sken kontaktne kopije (pozitiva) napravljene na istom papiru. NOVA ©ame®@ obs©u®@ ste®eos©opic@ napravljena od ambalažne kartonske kutije šaržera za Canon-ov printer. Snima na format 335x125mm stereo snimke čija je stereoskopska distanca 165mm, a format 150x100mm. Objektivi (rupe) imaju promjer od cca 0,29mm (prije zagaravljivanja, a nakon izrezivanja, pixelome3jska izmjera je 0,2965 i 0,2988mm) na udaljenosti 93mm.

SLIKA 26. RIBNJAK TVRDALJA PETRA HEKTOROVIĆA U STAROM GRADU NA HVARU, 2009.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 60 cm.

SLIKA 27. NJIVICE, KRK 1996.

Snimano kamerom opskurom stereoskopikom (©ame®r@ obs©u®@ ste®eos©opic@, vlastita konstrukcija) na fotopapir BROMAL 30.7.1996. (od 11:11 do 11:31, exponirano 1200 sekundi ili 20 minuta). Sken negativa finaliziran P.S.-om.

Slika 27.a NJIVICE, KRK 1996. ORIGINAL KONTAKTNA KOPIJA STEREOSKOPSKE SNIMKE KAMEROM OPSKUROM