A sada! Praznici!!!

ČAROBNO DVORIŠTE
Cerska 1 / 6. – 20. 7. 2011.

srijedom od 18 do 20 h

PROGRAM:

RADIONICE: IDEMO NA MOREno likovne, origami, plesne, društvene igre
Radionice su besplatne, a materijal je osiguran

KAZALIŠNE PREDSTAVE Dječjeg kazališta Dubrava

6. 7. u 18 sati – Mala djeca, veliki ljudi

13. 7. u 18 sati – Boje duge

20. 7. u 18 sati – Matilda

Ulaznice: 10 kn

POKROVITELJ:

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT GRADA ZAGREBA

KONTAKT:

MAJA MAROHNIĆ, voditeljica Centra za programe akcija i manifestacija NS Dubrava
tel. 01/2050 045, 01/2050 030, 099/2050 045
faks. 01/2910 487
e-mail: maja.marohnic@ns-dubrava.hr