akcije i manifestacije

 

programi akcija i manifestacija

 

Maja Marohnić
viša stručna suradnica za programe akcija i manifestacija
++385 (0)1 20 50 045, ++385 (0)99 2050 045

Vesna Klaić
organizator programa kulture
++385 (0)1 20 50 037, ++385 (0)99 2050 037

Telefon centrale: ++385 (0)1 20 50 030

Faks: ++385 (0)1 29 10 487

E-pošta: akcije@ns-dubrava.hr

Adresa:
Narodno sveučilište Dubrava
Cerska 1, 10040 Zagreb

_____________________________________

kalendar događanja