Baštinarnica

kulturna i prirodna baština zagrebačke Dubrave u likovnim radovima

O radionici

Narodno sveučilište Dubrava u sklopu programa odgoja i obrazovanja putem umjetnosti, od 2005. godine organizira radionicu nazvanu Baštinarnica. Riječ je o radionici izrade predmeta inspiriranih kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom Zagreba, s posebnim naglaskom na područje zagrebačke Dubrave. Tijekom njenog rada polaznici se upoznaju s mogućnostima likovnih tehnika za izradu likovnih i ukrasnih predmeta, te zaštićenom baštinom Zagreba.
Radionicom Baštinarnica Narodno sveučilište Dubrava objedinjuje inicijative na području očuvanja prirodne, kulturne i spomeničke baštine Zagreba i Dubrave te ih čini dostupnima najširoj javnosti, a prvenstveno djeci i mladima.

Mjesto održavanja: Kulturni centar, Dubrava 51 a
Vrijeme održavanja: utorkom od 16.30 do 18 sati
Namjena: mladi od 12 godina i odrasli

Sudjelovanje na radionicama je besplatno.

NOVI CIKLUS RADIONICE BAŠTINARNICA POČETKOM 2011.

Obavijesti i prijave na tel. 01/2050 045, e-mail: akcije@ns-dubrava.hr

I ŠTO SMO RADILI …

2009. godina / SAKRALNA BAŠTINA – raspela u Dubravi u tehnici drvoreza

Tema: Krajem 2008, te u prvom tromjesečju 2009. godine ostvaren je ciklus radionica posvećen sakralnoj baštini Dubrave po drugi puta. Ovog puta radilo se o raspelima s posebnim naglaskom na raspela uz cestu tzv. raspela krajputaše. Svaki od njih ima svoju priču nastanka i trajanja te je svjedok vremena i životnih sudbina. Inspirirana sakralnim temama nastala su na radionici raspela manjih dimenzija, koja su već prema nahođenju samih polaznika bila oslikana ili rezbarena.

Uvodno predavanje: Povijesni pregled razvoja i značenja raspela – Ivana Školnik, povjesničarka umjetnosti

Tehnike: rezbarenje drva, oslikavanje drva temperom, pozlata drva zlatnim listićima

Trajanje radionice: prosinac 2008. – ožujak 2009.

Izložba: Predvorje Galerije Vladimir Filakovac (prizemlje), 30. ožujka – 16. travnja 2009.

više …

 

 

2008. godina / PRIRODNA BAŠTINA - zaštićena flora i fauna Dubrave na mozaicima

Tema:
Ciklus radionica u 2008. godini, organiziran je na temu zaštićene prirodne baštine Dubrave. Budući da se jedan dio Dubrave geomorfološki nastavlja na Park prirode Medvednicu i obuhvaća široki pojas šuma i gorskih potoka, a drugi se dio nastavlja na dolinu rijeke Save, te obuhvaća livade i donje dijelove potoka, u Dubravi nalazimo na vrlo veliku biološku raznolikost flore i faune

Uvodno predavanje: Smiljana Baran, prof.

Tehnika: mozaik od keramičkih pločica

Trajanje radionice: veljača – studeni 2008.

Izložba: Predvorje Galerije Vladimir Filakovac (I. kat), 1 – 31. prosinca 2008.

više…

2007. godina / NARODNA BAŠTINA - narodno graditeljstvo u Etnopodručju Severi na plitkim reljefima na drvu tehnikom rezbarenja i grafičkih otisaka

Tema:
Tema radionica u 2007. godini bila je narodna baština inspirirana fragmentima drvenih građevina u ulici Severi, u naselju Granešinski Novaki. Ulica Severi i područje oko nje proglašeno je 2005. godine od strane Ministarstva kulture RH Etno područjem Severi, te je pod zaštitom kao kulturno dobro. Duž ulice nalazi se šest stambenih drvenih kuća od kojih najstarija datira iz 1908. godine. Ulica Severi jedinstveni je primjer narodnog graditeljstva s početka 20. stoljeća, gdje je sačuvana prepoznatljiva slika nekadašnjeg sela.

Tehnika: urezivanje reljefa u drvu, korištenje pojedinih drvoreza kao matrice ili klišeja za otisak grafičkih listova

Trajanje radionice: listopad 2006. - lipanj 2007.

Izložbe:

Hrvatski školski muzej, 25. rujna – 7. listopada 2007.

Kulturni centar, Dubrava 51 a, lipanj 2007.

više…

2006. godina / SAKRALNA BAŠTINA – dubravačke crkve na triptisima na drvu

Tema: U 2006. godini tema radionica bila je sakralno slikarstvo inspirirano crkvenom baštinom zagrebačke Dubrave. Korišteni su motivi iz tri dubravačke crkve: crkve Sv. Pavla apostola iz Retkovca, Crkve Blažene Djevice Marije u Granešini, te Crkve Pohoda Blažene Djevice Marije iz Čučerja. Crkva Sv. Pavla apostola iz Retkovca, izgrađena je 1991. godine, a autor joj je Tomislav Premerle. Unutrašnji prostor uredilo je nekoliko hrvatskih umjetnika: raspelo je djelo Ivana Ivoša, vitraj Josipa Bifela, križni put je djelo Hrvoja Ljubića kao i poklopac krstionice i vratašca svetohraništa, a spomenik Svetog Pavla djelo je Marije Ujević–Galetović. Crkva Blažene Djevice Marije u Granešini, podignuta je nakon potresa 1880. godine na mjestu starije crkve. Gradnju nove crkve vodio je arhitekt Herman Bollé od 1885. do 1896. godine. Njena unutrašnjost ukrašena je bogatim fresko slikama koje su izrađivali najkvalitetniji majstori tog doba. Crkva je posvećena 1901. godine, a danas se nalazi pod zaštitom kao kulturno dobro. Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije iz Čučerja, građena je između 1728. i 1735. godine zaslugom zagrebačkog biskupa Jurja Branjuga na mjestu starije crkve. U toj obnovi izrađena su i četiri bočna i jedan glavni oltar, te propovjedaonica, sve u baroknom stilu. Današnji izgled dobila je 1908. godine. Unutrašnjost crkve bitno je promijenjena polovicom 20. stoljeća kada je akademski slikar Josip Rasteki oslikao 67 umjetnina. Godine 2001. proslavljena je 800-ta obljetnica prvog spominjanja Čučerja i tom su prigodom obnovljeni crkva i župni dvor.

Tehnika: primjenjivanje starih slikarskih metoda i tehnika na drvu – tutkaljenje i prepariranje podloge, slikanje s temperama, pozlaćivanje, punciranje i lakiranje

Trajanje radionice: veljača – studeni 2006.

Izložbe:

Hrvatski školski muzej, 25. rujna – 7. listopada 2007.

Kulturni centar, Dubrava 51 a, lipanj 2006. i prosinac 2006.

više…

2005. godina / ARHEOLOŠKA BAŠTINA - rimski novac u limu i keramici

Tema: Inspiracija za prvu radionicu Baštinarnice u 2005. godini bio je rimski novac s kraja I. st. pr. Krista koji je pronađen na području Dubrave. Naime, povijest Dubrave seže još u doba prapovijesti, kada su nastale prve ljudske naseobine. Za vrijeme cara Oktavijana, Rimljani pokoravaju starosjedioce i romaniziraju ih, a područjem Dubrave, koja je bila dio Andautonije, prolazila je glavna cesta Siscia (Sisak) – Poetovio (Ptuj), nazvana Magna via. Iz tog razdoblja potječe rimski novac s kraja I. stoljeća prije Krista koji je slučajni nalaznik Mio Kuk pronašao na području današnjeg Dupca u Dubravi.

Tehnike: novac u limu – izrada plitkog reljefa od lima s patiniranjem, novac u keramici - izrada reljefa u glini, glaziranje pečene keramike

Trajanje radionice: siječanj - lipanj 2005.

Izložbe:

Hrvatski školski muzej, 25. rujna – 7. listopada 2007.

Kulturni centar, Dubrava 51 a, lipanj 2005.

više…

 

 

 


 

Organizator: Centar za programe akcija i manifestacija NS Dubrava
Voditeljice projekta: od 2007. godine – Maja Marohnić, do 2006. godine – Dunja Vuković, više stručne suradnice NS Dubrava
Voditeljica likovnih radionica: Dijana Nazor, prof., vanjska suradnica
Kontakt: tel. 01/2050 030, 01/2050 045, e-mail: maja.marohnic@ns-dubrava.hr