Centar kreativnog učenja

U stalnom promišljanju vlastite uloge Narodno sveučilište Dubrava razvija inovativne programe koji na jedinstven način kombiniraju obrazovne modele i umjetničke izričaje.

Kreirajući novi okvir za kreativno učenje i poučavanje želimo doprinjeti stavranju dodane vrijednosti – nove platforme, susreta, suodnosa i prožimanja kulture i obrazovanja.

Uočiti, poticati i osloboditi kreativni potencijal pojedinca znači stvarati pozitivan prostor za nastanak novih ideja, nastojanja i potreba, znači potaknuti rast lokalne zajednice i društva u cjelini.

Pratite nas na Facebooku!