Čovjek nikada nije veći nego kad klekne pred djetetom