Dan otvorenih vrata NS Dubrava / Vrata širom otvorena KVARTURA / Mreža kulturnih centara grada Zagreba

subota, 21. 9.2013.
Kulturni centar, Dubrava 51 a, osim večernje  predstave koja će se održati u Cerskoj 1

JUTARNJI PROGRAM
10.00-12.00 sati / radionica Mala škola primjenjene umjetnosti
11.00/ Predstava POVUCI-POTEGNI / Dječje kazalište Dubrava
11.45 / VJEŽBAJMO ZAJEDNO – rekreacija za mame i djecu.
____________________________________________________
12.00-14.00 / informatička i strip radionica,
Tradicijske radionice:  radionica izrade hrvatskog nakita
i radionica strojnog šlinganja i frivolite čipke
Jezična radionica – EU KVIZ,
12.00 /  HIP HOP I BREAKEDANCE radionica
____________________________________________________
VEČERNJI PROGRAM
18-20 / produkcija filmova ŠKOLE CRTANOG FILMA DUBRAVA – Narodnog sveucilista Dubrava
20-21 / Otvoreni sat i radionica gitare

21.00 / IZ DJEČJEG CRTEŽA, plesna predstava za djecu i odrasle u Dječjem kazalištu Dubrava, Cerska 1