Dramski studio

Program uključuje dramske improvizacije, vježbe scenskog govora, te pripremu predstave.

Skupine: žene i muškarci “treće životne dobi”, početna i napredna

Satnica: 64 sata tijekom cijele školske godine, dva puta 60 minuta tjedno.

Pohađanje: Cerska 1