Ekotribina-Energija Sunca u vašem domu

Ekotribina-Energija Sunca u vašem domu
u utorak 19. ožujka 2013. g. u 18.30 u maloj dvorani Kulturnog centra

18.30 – 19.30  PREDAVANJE – Energija Sunca u vašem domu
Predavač: Nenad Kosec
Saznajte nešto više o tome koja dokumentacija vam je potrebna da biste počeli koristiti sunčevu energiju u svom domu. Kako pripremiti tehničku dokumentaciju za izgradnju postrojenja, kolika je ukupna investicija, godišnja ušteda, prednosti obnovljivih izvora energije. 18.30 – 21.00  Izložba-prezentacija rada solarnih panela Predvorje male dvorane Kulturnog centra