Fašnik u Kulturnom centru

FAŠNIK
23.-25. veljače 2017.
Kulturni centar, Dubrava 51 a
________________________________
subota, 25. 2.  od 10 do 13 sati
Pričaj mi priču: subotom u Kulturni centar
Fašnik, pričamo o Fašniku
likovne fašničke radionice

subota, 25. 2.  od 10 sati
Čovjek nikada nije veći nego kad klekne pred djetetom
radionice u suradnji s Centrom za autizam Dubrava
Program je besplatan
________________________________________
četvrtak 23. veljačeod 10 do 13 sati
petak, 24. veljače, od 13 do 15 sati
kreativne fašničke radionice za organizirani dolazak škola i vrtića